Aziz Mahmud Hdayi CamiiAziz Mahmud Hdayi Camii, stanbul'un skdar ilesinin Aziz Mahmud Hdayi Mahallesi'nde yer alan, Osmanl Dnemi'nden kalma tarihi bir camidir.


Aziz Mahmud Hdayi Camii

Aziz Mahmud Hüdayi Camii

Aziz Mahmud Hüdayi Camii, stanbul'un Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde yer alan, Osmanl Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. Kanuni Sultan Süleyman'n torunu olan Aye Hümaah Sultan tarafndan, üçüncü ei Aziz Mahmud Hüdayi adna yaptrlmtr. Yapmna 1589 ylnda balanan cami, 6 yllk inaat sürecinden sonra 1595 ylnda ibadete açlmtr. Cami mimari olarak Osmanl esintilerini yanstmaktadr.

Zamanla harap olan cami, 1855 ylnda Sultan Abdülmecid tarafndan onarlmtr. Daha sonra 1910 ylnda yldrm dümesi sonucu yklan minaresi onarlmtr. 1912 ylnda Hdiv smail Paa'nn kz Prenses Fatma öncülüünde ve 1975 ylnda Vakflar Genel Müdürlüü öncülüünde tadilat geçirmitir. Cami u an kapsaml bir onarm sürecinden geçmektedir.

Özgün planda bir tekke olarak ina edilmitir. Daha sonra camisi, imareti, türbesi, kütüphanesi, hünkâr mahfeli, çemesi, dervi hücreleri, eyh evi, frn ve hamam yaplmtr. Caminin bulunduu bölge 2008 ylndaki düzenlemelere dein Gülfem Hatun Mahallesi olarak anlyordu. Cami, Ahmet Çelebi Camii'ye çok yakndr. Caminin banisi Aziz Mahmud Hüdayi, külliyenin bahçesindeki türbede medfundur.

 

Türbede Yatan Kiiler

Aziz Mahmud Hüdayi (ö.1628)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin olu Evliya Mehmet Muhtar Efendi (ö.1595)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin olu Mustafa Ebrar Efendi (ö.1595)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin olu Ali Murtaza Efendi (ö.1601)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin olu Abdülvahit Efendi (ö.1611)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin olu Ahmet Sddk Efendi (ö.1624)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin kz Aye Hanm (ö.1600)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin kz Fatma Zehra Hanm (ö.1624)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin kz Zeynep Hanm (ö.1642)
Aziz Mahmud Hüdayi'nin torunu Fatma Zehra Hanm (ö.1642)

 

Caminin Giri Kitabesi

Bu kitabe, 1855 ylnda Sultan Abdülmecid döneminde tamir ettirildii zaman Süleyman Senih Efendi'ye yazdrlmtr.

Hazret-i Abdülmecid han- ila yevmi’l-hisab
Ömr-ü evketle Hüda tahtnda klsun kâmyab
Pir Mahmud Hüdaînin uluvv-i himmeti
Asitann iyledi ma’mure ve zerrin kubab
Sa’y ile kesb-i safa kl kim bu dergâh- bülendde
Kâbe-i uakdr olmu metaf eyh-u ab
Ba keser bu baba mührünü fer eyleyüb
Kadd-i hamîde olmu ann içün sipihr-i tnab
Bendesin envar- hû ile klb ruen çera
Ol aziz Celveti eyler derunun lemâ-i tâb
Cuybar- feyz u himmet kim der ihsann
Çeme-i sâr canibinden revan ab u tâb
Levh-i bâbayazd bir matla- Senih kemterin
Kld her msra’da bir tarih terkim ve hisab
Oldu dergâh- Hüdayi bendeye hayrü’l-meâb
Sdk ile gel asitân Kutb- âlemdir bu bâb

 

(Hicri 1272)

Hazreti Abdülmecid Han tarihi hesaplatt
Allah onu yüce ömrüyle tahtta muradna erdirsin
Pir Mahmud Hüdayi'nin yüksek yardm
stanbul'u bayndr ve altn bir halk eyledi
Kim bu yüksek dergâhta çalrsa temiz kazançl
Kâbe’nin a, cemaatin eyhi tavaf etmi kl
Ba keser bu kapya mührünü döeyip
Kemerli olmu onun için gökyüzü
Bendesin hu selamnn nuru ile klsn kl kandil
O aziz Celveti eyler kalbini parlayan kla
Kim ilim ve iyilik ederse rmak gibi olsun
Çemeli tarafndan yorgunlar içsin parlak suyu
Muhterem düzlüe bir aciz Senih doup yazd
Her msrada bir tarih rakam koydu ve hesap etti
Oldu Hüdayi Dergâhna köle, hayr buldu
Doru söz ile gel dünyann müridinindir bu kap

(Miladi 1855)