Aa CamiiCami Aa hamam mevkiinde, air Nail Sokak ile Dnmedolap Soka'nn birletii yerdedir. Bu konuda Hadka yazar bize u bilgiyi vermitir: "Bnisi, Akaalardan Dar'ssade Aas olan Malatyal smail Aa'dr. 1045 H (1635 M) ylnda yaptrlmtr. 1320 H (1902 M) ylnda evket paa tarafndan cami tekrar restore ettirilmitir.


Aa Camii

Cami Aahamam mevkiinde, air Nailî Sokak ile Dönmedolap Soka'nn birletii yerdedir. Bu konuda Hadîka yazar bize u bilgiyi vermitir: "Bânisi, Akaalardan Darü'ssaâde Aas olan Malatyal smail Aa'dr. 1045 H (1635 M) ylnda yaptrlmtr. 1320 H (1902 M) ylnda evket paa tarafndan cami tekrar restore ettirilmitir. Yaknnda çifte hamam ve bir âlî çemesi dahi vardr. Malatyal smail aann Bâb- Hümayun yannda bir tekkesi dahi vardr. Bu hayr yaptrmaa, Enderun- Hümâyun'da içkiler aas iken muvaffak olmutur. Aann asl kabri, kendi vilâyeti olan Malatya'dadr. Camiin mahallesi yoktur." Babakanlk Osmanl Arivi'nde ve 1191 (1777) tarihli bir berata göre, smail Aa'nn Malatya'da da bir camii vardr. Baka bir rivayete göre smail Aa'nn kabri Malatya'da deil, Rodos Adas'nda Kumburnu tarafndaki Murat Reis Camii haziresindedir.

Cami, kesme tatan ve ahap çatl olarak yaplmtr. Kesme tatan olan sadaki minaresinin erefesinden itibaren üst ksm, 1926 da yldrm dütüü için yklm ve 1974 de onar lmtr. Sahn 60 m2 olan bu küçük mabedin yekpare mermerden yaplm güzel bir minberi vardr. Cami alt üst pencerelerden k alr. Mihrab ni eklindedir. Minare tarafnda bir pencere ve onun yannda da türbeye açlan bir kap vardr. Minare, türbenin dört duvar üzerinde yükselmektedir. Klâsik demir parmaklkl tek penceresi ise avluya bakmaktadr. çindeki tek ahap sanduka kaldrlmtr. Minare yanndaki hazirede Malatyal smail aann makam ta bulunmaktadr.