Ahmediye CamiiAhmediye semtinde Gndoumu Caddesi ile Esvap Sokan birletii kededir. Her iki yola alan avlu kaplar vardr.


Ahmediye Camii

Ahmediye semtinde Gündoumu Caddesi ile Esvapç Sokan birletii köededir. Her iki yola açlan avlu kaplar vardr. 18. yy. Türk yap sanatnn en güzel örneklerinden saylan bu küçük külliye bir cami-tevhidhane, bir medrese, bir kütüphane, bir sebil ve iki çemeden olumaktadr. Gündoumu Caddesi'ne açlan kapsnda istalaktitli, enlice bir korni altnda büyük bir kitabesi vardr. Caminin Esas giri kaps üzerindeki 20 msral Arapça kitabenin tarih beyti udur. 


Felle hüsnü Ahmed bin el-Emin kad 


Bena Cami'en lea kefin müceddeden 1134 H ( 1721 miladi) 
Külliye Tersane Emini Ahmed Aa tarafndan yaptrlmtr. Ahmet aa 1143 ylnda (1730 Miladide) Ölmü ve külliye dâhilindeki hazireye gömülmütür. Kitabeli lahdi mevcuttur. Külliye 1277 ve 1301 yllarnda büyük çapta restore edilmitir. Külliyenin mimar olarak Kayserili Mehmed aa kaydedilmitir. Medresenin bir ksm maret fonksiyonu görmektedir.