lya ProfitiYenimahalle'de, Selmsz Mezarlk Soka ile Hac Murat Soka'nn birletii yerde olup kaps Hac Murat Soka zerindedir. Kaps karsndaki Rum mektebi, renci yokluundan dolay 1987 tarihinde, Milli Eitim Bakanl zel Dou Ana Okulu olmutur.


lya Profiti Rum Ortodoks Kilisesi

Yenimahalle'de, Selâmsz Mezarlk Soka ile Hac Murat Soka'nn birletii yerde olup kaps Hac Murat Soka üzerindedir. Kaps karsndaki Rum mektebi, örenci yokluundan dolay 1987 tarihinde, Milli Eitim Bakanl Özel Dou Ana Okulu olmutur. Bu mektebin hemen sa gerisinde ve Selâmsz Mezarlk Soka üzerinde de Ermeni Camaran Okulu bulunmaktadr. 

Kilisenin ilk yapl tarihi belli deildir. ncici-yan'm ifadesine göre "Peygamber lya adl Rum kilisesi harap olmu vaziyette olduundan 1219 (1804) tarihinde, eskisinden üç misli büyük olarak yeniden yaplmtr."imdiki mabet, 1247 (1831) tarihinde, Sultan II. Mahmut'un iznini havi ferman ile ina olunmutur. Bunu belirten Rumca kitabe sahna açlan kaps üzerindedir. Tarihi, hem eski ve hem de yeni Türkçe olarak yazlmtr. 

Sokak kapsndan bir avluya girilir. Sa tarafta çkrkl bir kuyu ve tek katl küçük bir bina, sol tarafta ve set duvar dibinde haçl 6 kabir bulunmaktadr. Bunun yanndaki bir demir merdivenden, set duvar üzerindeki papaz dairesine çklmaktadr. Bugün buras pencereleri örülerek terk edilmitir. Avludaki ayazma 1945'te onarlmtr. Tatan yaplm olan kiliseyi uzunca beik bir tonoz kubbe örtmektedir. Çan kulesi kesme tatandr. Geni bir alan kaplayan kilisenin be kaps vardr. Apsidinin iki yannda kanat halinde birer oda vardr. 

Kilisenin ilk yapl tarihi belli deildir. ncici-yan'm ifadesine göre "Peygamber lya adl Rum kilisesi harap olmu vaziyette olduundan 1219 (1804) tarihinde, eskisinden üç misli büyük olarak yeniden yaplmtr."imdiki mabet, 1247 (1831) tarihinde, Sultan II. Mahmut'un iznini havi ferman ile ina olunmutur. Bunu belirten Rumca kitabe sah-na açlan kaps üzerindedir. Tarihi, hem eski ve hem de yeni Türkçe olarak yazlmtr. 

Sokak kapsndan bir avluya girilir. Sa tarafta çkrkl bir kuyu ve tek katl küçük bir bina, sol tarafta ve set duvar dibinde haçl 6 kabir bulunmaktadr. Bunun yanndaki bir demir merdivenden, set duvar üzerindeki papaz da-iresine çklmaktadr. Bugün buras pencereleri örülerek terk edilmitir. Avludaki ayazma 1945'te onarlmtr. Tatan yaplm olan kiliseyi uzunca beik bir tonoz kubbe örtmektedir. Çan kulesi kesme tatandr. Geni bir alan kaplayan kilisenin be kaps vardr. Apsidinin iki yannda kanat halinde birer oda vardr.