ADLE SULTAN NAMAZGHIVakf sicil kaytlarna gre namazgh Altunizde, smail Paa Mahallesi'nde ve Koruluk mevkiinde idi. Seyyid Ahmet Deresi'nin bir kolu zerinde bulunan ve Koruluk ismiyle anlan mesire yeri, Mtevelli Sokak'tan Ankara Asfalt'na kadar uzanyordu


ADLE SULTAN NAMAZGHI (KORULUK MEVK NAMAZGHI)

Vakf sicil kaytlarna göre namazgâh Altunizâde, smail Paa Mahallesi'nde ve Koruluk mevkiinde idi. Seyyid Ahmet Deresi'nin bir kolu üzerinde bulunan ve Koruluk ismiyle anlan mesire yeri, Mütevelli Sokak'tan Ankara Asfalt'na kadar uzanyordu. Sa tarafnda ve bir tepenin eteinde ranllar Mescidi ve Mezarl, sol tarafnda ise, yine bir tepe üzerinde Tophaneliolu-Kouyolu Caddesi uzanyordu. Dere kenarnda yer alan namazgâh ta bugün mevcut deildir. Her zaman akan kitâbesiz çemesi mevcuttur.

Adile Sultan'n hayat için, Valideba Kasr bahsine baknz. Kendi, 1845'de evlendirilip bu kasra geldiine göre, namazgâh bu tarihten bir müddet sonra yaplm olmaldr. Adile Sultan'n bu namazgâhndan baka, Kouyolu üzerinde, bugün Göüs Hastalklar Hastahanesi olarak kullanlan, Msrl Prenses Nevcivan Hanm'n muhteem ahap kökü karsndaki küçük mesiregâhta da ayrca bir namazgâh vard ki, bu dahi bugün mevcut deildir.