YARIMCA DEDE TEKKES
YARIMCA DEDE TEKKES (KZ LMANI TEKKES)

Tekke, Paaliman (Eski Öküz Liman) semtinde ve 1766 ylnda yaptrlan Abdurrahman Aa Camii'nin sol tarafndaki sed üzerinde bulunuyordu. Ahap olan tekke binasnn önünde hazîre ve onun önünde ise 1228 (1813) tarihli Hayrullah Efendi'nin bir namazgâh çemesi vard. Zamanla bu çeme pek harap olduundan, 1874 tarihinde Serasker Hüseyin Avni Paa tarafndan imdiki ekliyle yeniden yaplmtr.

Tekkenin yannda ahap merutas vard. Tekke, Abdurrahman Aa Camii'nden yaklak olarak 170 sene evvel yaplmtr.