ABDURRAHMAN GAZ TRBESTrbe, Samandra Ky'ndedir. Drt yol az olan ky meydannda Yakack, Kurtky ve Sargazi taraarndan gelen yollar birlemektedir. Trbeye drdnc yoldan girilir.


ABDURRAHMAN GAZ TRBES

Türbe, Samandra Köyü'ndedir. Dört yol az olan köy meydannda Yakack, Kurtköy ve Sargazi taraarndan gelen yollar birlemektedir. Türbeye dördüncü yoldan girilir. Bu yol, Yakack yolunun karsnda olup sa tarafta bir kasap dükkân, sol tarafta ve set üzerinde ise, bir kahve vardr. Bu toprak yoldan, biraz ilerideki 'Dede Bayr' ad ile anlan tepeye çklr. Tepenin eteklerinde ve yol kenarnda kitâbesiz bir çoban çemesi vardr. Abdurrahman Gazi'nin türbesi bu tepe üzerindedir. Türbe yüksek bir yerde bulunduundan Aydos ve Alemda taraarn gören geni ve güzel bir manzaras vardr. Açk türbenin etrafn alçak bir duvar ve demir parmaklk çevirmitir. Üç ta basamakla türbeye girilir. Burada ulu aaçlarn altnda biri küçük dieri büyük iki kabir vardr. Ba ve ayak taraarna ksa, yuvarlak âhideler dikilmitir. Üzerlerinde ve türbenin dier bir yerinde yaz ve tarih yoktur.

Abdurrahman Gazi kabrinin ba tarafnda zemini ta döeli bir namazgâh mahalli vardr. Büyük bir fenerde daima mum yaklmaktadr. Köyün arkasndaki Büyükbakkalköy, Samandra ve Aydos mevkileri Orhan Gazi zamannda, Abdurrahman Gazi tarafndan feth edildiine göre, bu havali de, bu kahraman Türk kumandan idaresindeki atl birliklerce ele geçirilmitir. Merdivenköy Tekkesi de bu srada kurulmutur. Bektâî inancna göre bu harplerde ehit düenler 40 erenlerdir ki, bunlardan biri Dâver Baba, dieri Babüyük Köyü içinde Çidem Suyu Çemesi'nin karsnda son yllarda kabir ta kaybolmu bulunan Ahmet Baba'dr. Hammer'e göre, Orhan Gazi'nin silâh arkadalar bulunan Akçakoca, Konuralp, Abdurrahman Gazi, Kara Cebes, kuzeyde Karadeniz, güneyde zmit Körfezi, batda stanbul Boaz ile snrl yarmadaya girdiler, ancak Boaziçi kylarnda durdular...

Boaziçi kylarnda ve birincisi Üsküdar'dan 4, ikincisi 3 fersah (45 km.) uzaklkta bulunan Aydos ve Semendre (Samandra) kalelerine doru ilerlediler. Dâver Baba ile Ahmet Baba, Abdurrahman Gazi kumandasndaki küçük ordunun sadece iki cengâveri idi.