YEN VALDE CAMskdar ars iinde devrinin en gzel eserlerinden biri olan Yeni Valide Camii, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Balaban Caddesi ve mam Nasr Soka ile evrili geni bir alan kaplar.


YEN VALDE CAM

Üsküdar çars içinde devrinin en güzel eserlerinden biri olan Yeni Valide Camii, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Balaban Caddesi ve mam Nasr Soka ile çevrili geni bir alan kaplar. Cami avlusuna bu yollara açlan be kapdan girilir. Hakimiyet-i Milliye Caddesi'ne açlan kap, çar tarafnda bulunduundan 'Çar Kaps', eski Bit Pazar kapsnn karsnda bulunan ikinci kap, 'Bat Pazar Kaps' veya 'Sebil yahut Hünkâr Kaps' isimleriyle anlrd. Üçüncü kap, Arasta Çars'na açldndan 'Arasta veya Bedesten Kaps', Balaban Caddesi tarafndaki dördüncü kap, 'Balaban Kaps, Cümle Kaps, maret Kaps veya Mektep Kaps' adlaryla bilinirdi.

Beinci kap ise, 'Uncular Kaps, Deirmen Kaps, Mescit Kaps, mam Kaps' isimleriyle mehurdu. Bu yöndeki kaplar isimlerini, burada bulunan ve yakn zamana kadar duran bir deirmenin talarndan, Geredeli Mescidi'nden ve mam Nasr'n yaptrm olduu bir çemeden almt. Külliye, cami, hünkâr mahli, çeme, sebil, türbe, muvakkithane, mektep, imaret, adrvan, havuz, su deposu, çar, bedesten ve meruta evlerinden oluuyordu. Mabet oldukça büyük bir avlunun ortasndadr. Düz bir sahada ve sel yataklarnn ortasnda yaptrld için su basmaz merdivenlerle çklmaktadr. ç avlu veya adrvan avlusunun iki yanlarnda ve bir de cümle kaps tarafnda olmak üzere üç kaps vardr.

Üzerlerinde Hezarfen Mehmet Efendi'nin hatt ile yazlm âyetler bulunmaktadr. Sol tarafndaki kap üzerinde imzas vardr. adrvan avlusunun her cephesinde alt üst altar pencere olmak üzere 36 penceresi vardr. Bunlar klâsik demir parmaklkl ve içten tahta kapakldr. Avlunun zemini mermer kapldr. Üç taraf, 14 mermer sütunun tad 17 kubbeli bir revak ile çevrilmitir. Orta yerde zarif bir adrvan yer almtr. Devrinin en güzel eserlerinden biri olan bu adrvan tamamen mermerden sekiz yüzlü olarak yaplmtr. Her yüzün köelerinde mermer sütunlar vardr. Bu sütunlarn arasna nes pirinç ebekeler yerletirilmitir. Ayrca sütunlar biribirine balayan kemer altna, mermer oyma ebekeler konmutur.