VALDE- ATK CAMCami skdar'n en yksek bir tepesi zerine yaplmtr. Mtemilt ile beraber ok geni bir alan kaplar. Mabet, Sultan II. Selim'in kadn, Sultan III. Murat'n annesi Nurbnu Valide Sultan tarafndan yaptrlm olup tam bir klliye halinde dev bir eserdir.


VALDE- ATK CAM

Cami Üsküdar'n en yüksek bir tepesi üzerine yaplmtr. Mütemilât ile beraber çok geni bir alan kaplar. Mabet, Sultan II. Selim'in kadn, Sultan III. Murat'n annesi Nurbânu Valide Sultan tarafndan yaptrlm olup tam bir külliye halinde dev bir eserdir. Mimar Sinan yapsdr.

Kurban Nasuh Camii'nin bânisi Nasuh Aa'nn, bu mabedin yapmnda mimar yardmcs olarak çalt ve bina eminlii yapt söylenmektedir. Kurban Nasuh Camii, Konyal Biraderler Camii ve Salih Efendi Camii, bu muazzam eserden artan malzeme ile ina olunmutur.

Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Valide-i Atik Camii'nden Orta Valide Sultan Camii diye bahsetmekte ve u bilgiyi vermektedir: "Atpazar yaknnda tarif olunmaz bir hayr- azimdir. Sultan III. Murat'n validesi bina etmitir. Bir bayr üzerinde olup güya nurdan bir kubbedir. Üç yanlarnda cemaat tabakalar ve kandil tabakalar vardr. Burada da çeitli billur cam ve pencereler vardr. Camiin yan kubbeleri olup hele büyük kubbesi çok yüksektir. D avlusu içinde çnar ve hlamur aaçlar vardr. Sa ve solunda birer erefeli iki münasip minaresi vardr. Binalar batan baa mavi kurun ile nurlu olup Mimar Sinan'n salam olarak yapt binalardandr."