TOYGAR HAMZA MESCDMescit, eski ad nar Yokuu veya Selmsz Caddesi olan imdiki Selmi Ali Efendi Caddesi zerinde ve bu caddenin Toygar Hamza Sokak ile birletii kededir. Mabedin taraf yoldur.


TOYGAR HAMZA MESCD

Mescit, eski ad Çnar Yokuu veya Selâmsz Caddesi olan imdiki Selâmi Ali Efendi Caddesi üzerinde ve bu caddenin Toygar Hamza Sokak ile birletii köededir. Mabedin üç taraf yoldur.

Sol tarafnda, Matbah Emini Halil Efendi'nin 1119 (1707) tarihli çemesi, sa tarafnda ve biraz ileride ise, Mehmet Aa Mektebi ve onun yannda, bugün yalnz hazîresi ve bir küçük merutas kalm olan Toygartepe Nakî Tekkesi bulunuyordu. Gezilerine 1630 tarihlerinde balayan ünlü seyyahmz Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Toygartepesi'nden bahsetmitir. Mescit, 1339 (1920) tarihinde Hac Emir Efendi tarafndan, bundan evvelki hali ile onarlmtr. Bu srada tekkenin eyhi ve zâkirbas Ömer Efendi idi. Toygar Tepesi üzerinde,

Bizans döneminde büyük bir karakol binas vard. Toygar, Çalkuu'nun dier addr. Senenin muayyen zamanlarnda zenci Araplar burada toplanarak geleneksel ayinlerini yaparlard. Buradaki bir yol hâlâ Zenciler Soka adn tamaktadr. imdi saylar pek azalm olan zencilerin miktar Osmanl döneminde çok fazla idi.