ASADAR BABA TRBESBu ak trbe, Blbldere semtinde ve Feyziye Camii'nin avlusu yannda ve Selnikliler Soka'nn sol tarafnda ve iki atall ulu bir nar aacnn yanndadr.


ASADAR BABA TRBES

Bu açk türbe, Bülbüldere semtinde ve Feyziye Camii'nin avlusu yannda ve Selânikliler Soka'nn sol tarafnda ve iki çatall ulu bir çnar aacnn yanndadr. Türbede Celvetî sikkeli bir âhide bulunmaktadr. Üzerinde u kitâbe vardr:

Asadar Baba Pir Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri'nin Asadar. Lillâhi'l-Fatiha Sene 1038 (1628-29) Türbenin etrafn beton bir vibet çevirmi olup hâlâ ziyaret edilir. Hüdâyî Hazretleri, 3/4 Safer 1038 (2/3 Ekim 1628) tarihinde vefat ettiine göre, esas ismini bilmediimiz Asadar Baba'nn da ayn ylda vefat ettii anlalmaktadr.

Eskiden "yürümesi geç kalm çocuklar getirilip etrafnda gezdirilir, bu ziyaretten sonra yürüdükleri" söylenirdi. Bu ulu çnarn altnda 1908 tarihinden evvel bayram yeri kurulurdu.