BALCI BABA TRBESTrbe, Tabaklar Camii civarnda ve Balc Yokuu Soka zerindedir. Etrafnda bir ok tarihi eser vardr. Bugn, Balc Baba diye bilinen ve sokaa adn vermi olan zatn asl ismi Hac Ahmet Dede'dir.


BALCI BABA TRBES (KOVACI DEDE TRBES)

Türbe, Tabaklar Camii civarnda ve Balc Yokuu Soka üzerindedir. Etrafnda bir çok tarihi eser vardr. Bugün, Balc Baba diye bilinen ve sokaa adn vermi olan zatn asl ismi Hac Ahmet Dede'dir. Kendisi, Himmetzâde Tekkesi olarak bilinen dergâhn eyhi idi. 1140 (1728) tarihinde vefat etmitir.

Tekke, Mecmua-y Tekaya'da kaytl deildir. Ahap olan türbe, sonradan yklm ve kabir moloz ynlar arasnda kalmtr. 1970 tarihinde, türbe ve tekkenin yerine apartmanlar yaplmtr. Bu yüzden Ahmet Dede'nin kabri üzerine ina olunan apartmann odas altnda kalmtr. Fakat sokaktan görülmektedir. âhidesi yoktur. Kovac Dede ismiyle de maruftur.