TEMBEL HACI MEHMET EFEND CAMCami, Atlamata semtinde, Selmsz Caddesi zerinde ve bu caddenin Tembel Hac Mehmet Efendi Soka ile birletii yerde ve sokan sol kesinde idi.


TEMBEL HACI MEHMET EFEND CAM (ATLAMATAI CAM)

Cami, Atlamata semtinde, Selâmsz Caddesi üzerinde ve bu caddenin Tembel Hac Mehmet Efendi Soka ile birletii yerde ve sokan sol köesinde idi.

Camiin kble tarafnda ve iki yolun birletii yerde ve bir çitlenbik aacnn gölgesinde bânisinin kabri, sa tarafnda Hac Selim Aa Kütüphanesi ve Sbyan Mektebi, tam karsnda ve yolun öteki tarafnda ise Atlamata Han bulunuyordu. Yap durumu bilinmeyen camiin ibadet sahn semahane idi.

Hac Mehmet Efendi'nin bir Celvetî eyhi ve kendisinin Hüdâyî Tekkesi'nde yetimi olduu söylenmesine ramen mezar tandaki serpuu 12 dilimlidir. Oysa, Celvetî Tac- erieri'nin 13 dilimli olduu bilinmektedir. Silsile-i Celvetiye'de de ismi yazl deildir. (Tembel Hac Mehmet Efendi kabrinin imdiki yere nakli için Selim Aa Mektebi bahsine baknz.) Mir'at-i stanbul adl eserin sahibi M. Raif Bey; "bu mahalde 1132 (1719-20), de bina olunmu ve sonradan yanm Hac Mehmed Efendi camii arsas mevcuttur." demektedir. Eser 1896 tarihinde basldna göre mabet bu tarihten evvel yanmtr.