HALLA BABA veya GAN EFEND TRBESTrbe, Topta Caddesi'ne alan, Kzlar Aas kmaz zerinde ve Halla Baba Sa'diyye Tekkesi'nin avlu kaps yannda idi.


HALLA BABA veya GAN EFEND TRBES

Türbe, Topta Caddesi'ne açlan, Kzlar Aas Çkmaz üzerinde ve Hallaç Baba Sa'diyye Tekkesi'nin avlu kaps yannda idi.

Bugün, türbe, tekke ve çkmaz sokak mevcut deildir. 1972 tarihinde, yeni açlan Topta Bulvar sebebi ile yktrld. (Bu tekke bahsine bkz.) Türbede, Hallaç Gani Efendi'nin; 1901 tarihinde vefat eden, bu tekkenin eyhlerinden Ali Efendi'nin; Vefat tarihi bilinmeyen, Mehmet Emin Efendi'nin; Mays 1326 (1908) tarihinde vefat eden Ahmet Ferit Efendi'nin; Vefat tarihi bilinmeyen, brahim Zihni Efendi'nin ve kim olduu bilinmeyen bir kimsenin sandukalar vard.

Harap ve çats çökmü olan bu türbede ayrca, iki fener, bir 99'luk tesbih ve bir kaç levha göze çarpyordu.