Hoca Ali RzaHoca Ali Rza (1858; skdar, stanbul - 1930, skdar), Trk ressamHoca Ali Rza

1858 ylnda Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde dünyaya geldi.Üsküdar Rütiyesi, ardndan 1880 ylnda Kuleli Askeri dadisi (Kuleli Askeri Lisesi)'ne, girdi. Örenimini Mekteb-i Harbiye-i ahane’de sürdüren Hoca Ali Rza, Osman Nuri PaaSüleyman Seyyid ve Mösyö Gués gibi seçkin hocalarn örencisi oldu. 1881 ylnda Harbiye Resim Snf’ndaki baarl çalmalarndan dolay Sultan II. Abdülhamid tarafndan Nian-i Mecidi’yle ödüllendirildi.

884 ylnda Harbiye’nin Mene-i Muallim programndan Piyade Mülazm- Sani (Temen) rütbesiyle mezun oldu ve öretmeni Osman Nuri Paa’nn yardmclna atand. 1891 ylnda Osmanl Devleti’nin ilk bakentlerinde inceleme çalmalar yapan bir heyete katlarak Türk-slam eserlerine ait görünümleri defterlerine aktard.

1895’te Kolaas rütbesindeyken Yldz Porselen Fabrikas’nda porselen tasarmlar yapt. 1895’te Fausto Zonaro’yla tanan sanatç, 1897’de Deirmendere’de resim çalmalar yapt.

1897’de Türk Yunan savan anlatan muharebe konulu resimler çalt. 1903 ylnda Mahmut evket Paa’nn isteiyle “Eski Osmanl” kyafetlerini kapsayan bir albüm çalmasna katld. 1903 ylnda Türk Esliha-i Antika Müzesi’nin kuruluu için oluturulan komisyonda görevlendirilen sanatç. 1909 ylnda Ba Ressam olarak balad Harbiye Matbaas’nda iki yl süre ile çalt.

1909 ile 1912 yllar arasnda Osmanl Ressamlar Cemiyeti Bakanl görevini sürdürürken; 1909’da Üsküdar skele Gazinosu’nda resim sergisi düzenledi.

1910 ylnda ehzadegan snflarnda hocalk yapan Hoca ali Rza, 1911 ylnda Kaymakam (Yarbay) rütbesindeyken emekliye oldu.

1914’te nas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Peyzaj Muallimi olarak görev yapt. 1917'de Maarif Nezareti’ne bal olan Sanayi-i Nefise Encümeni azalna seçildi. 1918’de balad Çamlca nas Sultanisi’ (Çamlca Kz Lisesi)’ndeki Resim Muallimlii üç yl sürdü. 1921 Üsküdar Kz Sanayi-i Mektebi’nde Resim Muallimlii, ve 1929 ylnda Sultan Ahmet Erkek Ameli Hayat Okulu’nda Muallimlik yapt.

Karakalem ile suluboya tekniindeki yetkinlii ve hzl çalma temposuyla, (be bin gibi bir sayya ulaan) çok sayda stanbul peyzaj betimleyen, kentin mahallerini, Üsküdar’dan Bebek’e, Arnavutköy’den Burgazada’ya kadar semt yaantlarn, kahvehaneleri, deniz kylarn yorumlayan sanatç, 30 Mart 1930’da Üsküdar’da öldü. Mezar Karacaahmettedir.