Karaca AhmetKaraca Ahmet Sultan, Horasanl bir Trkmen Beyi'nin oludur.


Karaca Ahmet

Karaca Ahmet SultanHorasanl bir Türkmen Beyi'nin oludur. lk yazl kaynak miladi 1371'de tanzim edilen bir vakfiye senedinde ad "Süleyman Horosani olu Karacaahmet" diye geçmektedir.

Karaca Ahmet Sultan, Hac Bekta Veli’nin yannda dervilik hizmeti yapt. Üsküdar snrlar içinde, Gündoumu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi'nin birletii köede "Karacaahmet Sultan Dergah" ve türbesi vardr. Türbe Kanuni Sultan Süleyman'n Bektai tarikatna mensup ei Gülfem Hatun tarfndan yaptrlmtr.

stanbul,Üsküdar'da bulunan ve Türkiye^'nin en büyük mezarl olan Karaca Ahmet Sultan mezarl çok eski bir Yeniçeri ve Bektai mezarldr. Yine Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi Üzerince türbesi bulunan Kartal Baba, Karaca Ahmet'e bal bir Bektai Babasdr.

Dergahn bulunduu bölge (Çiçekci, Balarba, brahimaa) 1481 ylnda Padiah II. Beyazd tarafndan Karaca Ahmet Sultan Bektai Vakfna balanmtr.