arklar skdarskdara Giderken arks Tarihi, Bestecisi


arklar skdar

Üsküdara Giderken arks Tarihi, Bestecisi

Osmanl döneminde Krm sava srasnda stanbul’a ngiliz Ordusu gelmitir. Bu ingiliz ordusunda skoç askerleri de vardr. stanbullular, gördüklerinde kahkahalara boulduklar ksa etekli skoçyallara lakap takmakta geç kalmazlar : “Donsuz asker!

skoç alay arka hareket ederken bu alay için bir mar bestelenmiti. te bu marn bestesi, bizim “katibim” türküsünün nameleridir. Meçhul bir stanbul külhanisi, yazd iirin müziini namelerini “donsuz asker”in marndan alr. Böylelikle de, ünlü “Katibim” türküsü domu olur.
Üsküdar’a Gider ken Ald Da Bir Yamur,
Kâtibimin Setresi Uzun Etei Çamur.
Kâtip Uykudan Uyanm Gözleri Mahmur.

Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karr,
Kâtibime Kolal Da Gömlek Ne Güzel Yarar.

Üsküdar’a Gider ken Bir Mendil Buldum,
Mendilimin çine De Lokum Doldurdum.
Kâtibimi Arar ken Yanmda Buldum.

Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karr,
Kâtibime Kolal Da Gömlek Ne Güzel Yarar.

kaynak:teknonline