Emin OnganEmin Ongan, 1906 ylnda Edirnede dodu. Cerrah Kolaas Ahmed Bey ile aploullarndan Zehra Hanmn oludur. Ailesi balkan savandan sonra stanbula gelerek skdara yerleti. lk renimini Ravza-i Terakki Mektebinde tamamladktan sonra geri Edirneye gittiler. Ortaokulu ve liseyi Edirnede okudu.emin ongan

 

Emin Ongan, 1906 ylnda Edirne’de dodu. Cerrah Kolaas Ahmed Bey ile Çaploullar’ndan Zehra Hanm’n oludur. Ailesi balkan sava’ndan sonra stanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleti. lk örenimini Ravza-i Terakki Mektebi’nde tamamladktan sonra geri Edirne’ye gittiler. Ortaokulu ve liseyi Edirne’de okudu. Daha sonra yeniden istanbul’a gelerek Üsküdar’da oturdular. 

Bir süre serbest çaltktan sonra 1936 ylnda Tekel Tütün Genel Müdürlüü Muhasebe Tetkik bölümünde memur oldu. 1945 ylnda snavsz olarak stanbul Belediye Konservatuar’na girdi. Burada hem keman sanatkâr hem de koro eflii gibi görevlerde fahri olarak çalt. Üç yl süren bu hizmetten sonra, memuriyeti nedeni ile konservatuardan istifa etti. 1 Eylül 1951 tarihinde saz sanatkâr olarak stanbul radyosu’na alnd. 1955 ylnda resmî görevlerinden ayrlarak yeniden konservatuardaki kadrosuna döndü. Uzun yllar Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne bakanlk ettikten ve pek çok örenci yetitirdikten sonra, 2 ubat 1985 tarihinde öldü;Üsküdar Doanclar Câmii’nde klnan namazdan sonra 4 ubat 1985 tarihinde Karacaahmed Mezarl’nda topraa verildi. 

Titiz tabiatl, yava hareketli, kolayca sinirlenen bir yaradlta olan Ongan, sanatta disipline taraftar olan bir kimseydi. Son yllarda keman çalmay brakmt. 1930 ylnda evlenen sanatkârn bir erkek çocuu bulunmaktadr. 

Mûsikîye hevesi küçük yanda belli olmu, ilk mûsikî çalmalarna aabeyinin kemann gizli çalarak balamt. lk mûsikî hocas Neyzen Yusuf paa’nn olu Mzkal Celâl Bey’dir. Bundan sonra Bestenigâr Ziya Bey’den makam, usûl ve repertuar dersleri ald. Hanende Arap Cemal’den hayli eser mek etti. Notay Edip nazm Bey’den örendi. Biraz ilerledikten sonra amatör topluluklarda çald. Topta lkokulu’nda mûsikî öretmenlii yapt. 1926 ylnda Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne girdi. O zamanlar bu toplulukta Nubar Tekyay, Selahaddin Pnar, Kânunî Âmâ Sdk, Tanburî Hâfz zzet Gerçeker, Halil Can, Udî Edhem Göner, Neyzen Emin Aköze, Kemanî Kemal, Kemanî Rüdü, Kemanî Cevat, Zühdü bardakolu, Santurî Cezmi gibi sanatkârlar bulunuyordu. Bu yllarda piyasada da çalmtr. 

Emin Ongan , yüzylmzn Türk Mûsikîsi bestekârlar arasnda müstesna bir yer tutar. Eserlerinde geleneksel ark bestekârlnn kurallarna bal oluu ile dikkati çeker. Makamlarmzn seyir ve karakterini belirtmesi yönünden kusursuz gibidir. Bilinen eserleri üç saz semaisi ile doksan kadar arkdan ibarettir.

mynet