ABDULLAH AAABDULLAH AA : skdarda eme ve mescitler yaptran saray aalarndan.


ABDULLAH AA

ABDULLAH AA
(ö. 1591)


Üsküdarda çeme ve mescitler yaptran saray aalarndan. Devirme kökenli olup sarayda yetimi, bostancbala kadar yükselmi ve 1591 ylnda vefat etmitir.

Beylerbeyi’nde ina ettirdii cami stavroz Camii adyla da anlr. Camiden baka burada hamam, sbyan mektebi, çeme de yaptran Abdullah Aa ayrca Kskl’da ve Langa’da da mescitler ina ettirmi, hayratna yüksek gelirler
vakfetmitir. Mezar Kskl’daki mescidinin bahçesindedir.


Kaynakça: Sicill-i Osmânî, III, 364; Konyal, Üsküdar Tarihi, I,
175; Rebii Baraz, “stavroz Camii”, DBst.A, IV, 256-257.
e46; ABDÜLKADR ÖZCAN

üsküdarbelediyesi'nden alntdr.