Altnyurt Spor Kulb DerneiDernek Bakan:Dnya Baltacolu Adres: Dr. Fahretttin Kerim Gkay Cad. No: 38 skdar Telefon: 0216 327 84 38


Altnyurt Spor Kulb Dernei

1935 ylnda Altunizadeli gençler tarafndan temeli atlan ALTINYURT spor kulübü, 14 Haziran 1959 ylnda gerçekleen ilk Genel Kurul toplants ile kuruldu.
Kulübün ilk kurulu amac, mahalle sakinlerinden ismayil Hakk Baltacolu’ nun gençlerin tiyatroya ve spora olan tutkularn gidermek içindir. Tiyatro ve spor kollar dnda bir de gezi kolu etkin olmutu. stanbul dolaylarnda çeitli yerlere, saatler süren yürüyüler yaplyor, bu gezilere smayil Hakk Baltacolu öncülük ediyor, öretmenler ve gençler katlyorlard.
1959 ylna kadar sadece yaz aylarnda faaliyet gösteren voleybol ve futbol takmlar bu yllarda artk bir takm hüviyetine bürünmek isteyince yasal bir kulüp hüviyetine kavumak gerektii uzun yllar bakanlk yapan Tuna Baltacolu tarafndan gençlere anlatlm ve kulübe katkda bulunabilecek, destek olacak, çevredeki özverili ve olumlu insanlarn üye yaplmasna balanmtr.
Kulüp 1959 ylnda kurulmutu ancak ne bir binas ne de spor sahas vard. Hemen aray içine girildi ve Altunizade ailesinden Saime Altunigil kulübe 1100 m2 lik bir araziyi hibe etti. Arazi bulunduktan sonra mahalle sakinlerinin özverili çalmalar sayesinde proje çizildi, çevredeki kiilerin maddi katklaryla Kulüp lokali ve açk hava basketbol ve voleybol sahalar yapld. Futbol sahas içinse gene mahalle sakinlerinden Orhan Genez kendi arazisinin bir bölümünü futbol sahas yaplmas kouluyla kulübün kullanmna verdi.
Voleybol, basketbol ve futbol branlarnda ilk turnuvaya 1960 ylnda katlnd. 1961 ylnda ise masa tenisi kolu kuruldu.
Altnyurt tam anlamyla bir spor kulübüydü ama çok önemli bir özellii olan kulüptü. Spora verdii önemi kültür ve sanat etkinliklerine de veriyordu. Etkinlik younluu bakmnda spor ve sanat ba baa gidiyordu. Kulüp binasnda ilk tiyatro etkinlii 1961 ylnda gerçekleti. Bu oyunda, sonradan büyük üne kavuan Müjdat Gezen, Sava Dinçel, Cenap Aydnolu gibi gençler de rol almt. Bu oyun Moliere’in yazd, ve ünlü tiyatro öretmeni Max Meinecke’nin örencilerinden Ouz Demirciolu’nun sahneye koyduu “Sicilyal ve Resimli Muhabbet” adl yaptt. Oyunu Max Meinecke de izlemi ve çok beenerek elindeki programn arkasna koca bir “AFERN” yazarak imzalamt. Bu imzal program, deerli bir an olarak kulüp arivinde saklanmaktadr.
Bu oyunun hazrlk aamasnda ve sahnelendii süre boyunca sporcu gençler büyük ilgi göstermitir. Bu tiyatro etkinlii ile spor ve kültürün iç içe olmas salanm, spor yapan gençler ayn zamanda tiyatroya da ilgi duymaya balamtr.
1961 ylnn Austos aynda “Genç Oyuncular” topluluu kulübümüzde iki oyun oynadlar. Genç oyuncular topluluu u oyunculardan oluuyordu: Mehmet Akan, Atila Alpöge, Özcan Dalkr, Genco Erkal, Arif Erkin, Çetin pekaya, Ergun Köknar, Beyhan Türe, Ayla Alpöge.
1963 ylndan itibaren Altnyurt Spor Kulübü bir duvar gazetesine kavutu. Duvar Gazetesi Metin Yasavul’un çabalaryla güzel resimler ve yazlarla yllarca sürdü. Duvar Gazetesinin dnda aylk bültenler de yaynland.
1964 – 1974 yllar arasnda ramazan ay süresince eski direkler arasn yaatmak amacyla “Ramazan Elenceleri” düzenlenmitir. Tamamen kulüp üyeleri ve dostlarnn çabalaryla gerçekleen bu etkinlik basnda çok yer alm, baz yardm dernekleri için gösteriler düzenlemitir.
Bir yandan kültür çalmalar tam bir younluk ile sürerken Altnyurt, spor alannda ilk baarsn, dört yllk bir çalma sonucu hazrlanan genç futbol takmyla salad. Fenerbahçe, Galatasaray, Beikta, stanbulspor gibi o günlerin ünlü genç takmlarna oyuncu yetitirmek amacyla çalan futbol takmmz o yl düzenlenen bir turnuvada birinci olurken, yalar 17 olan sporculardan bir kaç bu takmlara transfer oldu.
Kulübün federe olabilmesi için yaplan müracaat sonunda 1965 ylnda Beden Terbiyesi Genel Müdürü olan Turhan Barlas’n desteiyle tescil olundu. Turhan Barlas kulübe geldiinde an defterine unlar yazmt: “Altnyurt Kulübünde sporun gelecei için gördüüm iyi eylerin mutluluu içinde bulunuyorum. Sporumuzun hem teknik hem de sportmenlik yönünden kalknmas bu tip kulüplerin çoalmasyla mümkün olacaktr.”
1965 ylnda Eskrim dal faaliyete geçti. Türk Eskrim tarihine imza atm bir çok sporcu Altnyurt Spor Kulübünden yetimitir. Bunlarn banda 1972 ylnda Dünya Gençler ampiyonasna katlan, 1975 ylnda Balkan ampiyonasnda ikincilik kazanan Hüsnü Ribar gelmektedir.
2000 ylndan sonra Kulübümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TEGEV “Türkiye Eskrimi Gelitirme Vakf” Türk eskrimine ve Altnyurt Spor Kulübüne yeni eskrimciler kazandrmtr. 2005 ylnda Romanya’da gerçekletirilen önemli bir turnuvada Altnyurt’lu genç eskrimciler, 10 ve 12 ya, üstün bir baar gösterip 3 birincilik ve 2 üçüncülük alarak ülkemize dönmülerdir.
Uzun yllar hem spor hem de kültürel faaliyetlerinin sürdüren kulübümüz, 1970 li yllarn sonuna doru artk sadece spor faaliyetlerine arlk veren bir kulüp haline dönümütür. Bunda en büyük etken, kulüp çevresindeki evlerin çevreyolu nedeniyle istimlak edilmesi ve Altunizade semtinin bir iyeri merkezi haline dönümesidir.
lk yllarnda futbol okulu olan Altnyurt, 1972 ylnda Voleybol Erkek takmnn birinci ligde yer almas ile bir voleybol okulu haline dönütü. Türk Voleybol tarihine isimlerini yazdran bir çok milli voleybolcu Altnyurt’tan yetimitir.
Tamamen amatör olan Altnyurt’un birinci lig takmlar ile mücadele etmesi spor camiasn hem artm hem de ilgisini çekmitir.
Altnyurt ancak 1984 ylnda kulübe bir sponsor bulabilmi, Genel Sigorta irketinin sponsorluu sayesinde bugünkü kapal spor salonuna sahip olmutur. Bu birliktelik 1988 ylna kadar sürmütür. Bu süre boyunca takmmz birinci ligde dördüncülükler kazanm, Avrupa Kupalarnda ülkemizi temsil etmitir.
1990-1997 yllar arasnda takmlarmz yeniden tamamen amatörce çalmalarna devam etmitir. Bu sürede antrenörlerimiz kulübün yetitirdii sporculardan olumaktayd.
1997 ylnda Karamanc Holding bünyesinde bulunan Ordenim irketi, Altnyurt’un gençlere yönelik çalmalarn, Türk sporuna kazandrd sporcular görerek bir ibirliine girmeyi önerdi. Böylece Altnyurt yeniden birinci lige çkmak için çalmalarna balad. 2000 ylna kadar süren birliktelik bugün artk yerini yeniden amatörlüe brakt.
2000 – 2012 yllar arasnda Altnyurt Spor Kulübü Voleybol, Basketbol ve Eskrim branlarnda faaliyetlerine amatörce devam etmektedir.
Kulübün esas amac, çocuk yataki sporculara eitim vererek onlarn sosyal geliimlerine katkda bulunmak, sporun insana verdii özgüven duygusunu alamak, ilerdeki i hayatlarnda kazanmak ve kaybetmek bilincine ulam, paylam, ekip çalmasn bilen çada insanlar olmasna katk salamak ve yeteneklerini gelitirerek baarl olan sporcularn üst liglerdeki takmlarda yer almasn salamaktr.