Selimiye SporAdres : Selimiye Tbbiye cd. No: 36 Selimiye-skdar stanbul Eposta Adresi : info@selimiyespor.org Telefon : 0216 391 21 19 Fax : 0216 342 80 14 nerileriniz iin Cep Tel : ( 0532 ) 633 26 61


Selimiye Spor

KURULU

    Selimiye Spor Kulübü; 13 / 07 / 1946 tarihinde stanbul' un gizide ilçesi Üsküdar' n Selimiye semtinde Pertev Aksel ve arkadalar tarafindan kurulmutur. Takmn forma renkleri, zmir' in Altnordu takmmn renklerinden esinlenerek Krmz- Lacivert olarak belirlenmitir.
 

KURUCULAR

Pertev Aksel:

Öretmen

Mustafa Aksu:

Memur

Abdullah Gündodular:

Doktor

Reat Kvanç:

Ressam

Cafer Ubsava:

Kasap

Mustafa Yldz: 

Emekli

slam Kazmaz:

Tüccar

Selahattin Kayaolu:

Memur


KURULU AMACI

   Futbol, basketbol,atletizm,güre,hentbol,karate,voleybol,tenis,masa tenisi,yüzme spor dallarnda faaliyette bulunmak. Üsküdar gençliine sportif yönden hizmet etmek, gençlere sporu alamak, bölge ve yurtiçi sportif faaliyetlere katlmak ve tertip etmek, sporu spor anlay içinde benimsetmek, faydalarn detaylaryla gözler önüne sermek, sporculara spor ahlakn yerletirerek memlekete yararl birer sporcu olarak yetimelerini temin etmek, sporculann ve üyelerinin yararlanabilecei sosyal tesisler ve spor tesisleri kurmak, hoca vakit geçirmelerini salamak.

 

 

2012 - 2013 SEZONU

A TAKIM GRUP 1. S

U-19 TAKIMI GRUP 1. S

U-17 TAKIMI GRUP 3. SÜ

U-16 TAKIMI GRUP 1. S TÜRKYE 2.S

U-15 TAKIMI GRUP 1. S

U-14 TAKIMI GRUP 1. S

U-13 TAKIMI GRUP 1. S

 

2011-2012 SEZONU

U-19 TAKIMI GRUP BRNCS

U-17 TAKIMI GRUP BRNCS

U-16 TAKIMI GRUP BRNCS

U-15 TAKIMI GRUP BRNCS

U-14 TAKIMI GRUP BRNCS

2010-2011 SEZONU

U-19 TAKIMI GRUP BRNCS

U-17 TAKIMI GRUP BRNCS

U-16 TAKIMI GRUP BRNCS

U-15 TAKIMI GRUP BRNCS

U-14 TAKIMI GRUP BRNCS

2009-2010 SEZONU
U-19 TAKIMI GRUP BRNCS

U-17 TAKIMI GRUP BRNCS

U-16 TAKIMI GRUP BRNCS

U-15 TAKIMI GRUP BRNCS

U-13 TAKIMI GRUP BRNCS


2008-2009 SEZONU

A - GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B - GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
U - 15 TAKIMI GRUP BRNCS

U - 14 TAKIMI GRUP BRNCS
U - 13 TAKIMI GRUP BRNCS

2007-2008 SEZONU
B - GENÇLER GRUP BRNCS
YILDIZLAR GRUP BRNCS
MNKLER LG GRUP AMPYONU


2006-2007 SEZONU
A GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS
MNMNK TAKIM GRUP ÜÇÜNCÜSÜ

2005 - 2006 SEZONU
A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS

YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

 

2004 - 2005 SEZONU
A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

 

2003 - 2004 SEZONU
BRNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

 

2002- 2003 SEZONU
B- GENÇ TAKIM GGRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

 

2001 - 2002 SEZONU
A- GENÇLER STANBUL KNCS


A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

 

2000 - 2001 SEZONU
A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

1999 - 2000 SEZONU
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

1998 - 1999 SEZONU
A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS

1997- 1998 SEZONU
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS

1996 - 1997 SEZONU
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

1995 - 1996 SEZONU
BRNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

1994 - 1995 SEZONU
BRNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS

 

1993 - 1994 SEZONU
BRNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS
A- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
B- GENÇ TAKIM GRUP BRNCS
YILDIZ TAKIM GRUP BRNCS
MNK TAKIM GRUP BRNCS

1992 - 1993 SEZONU
BRNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS

 

1989- 1990 SEZONU
KNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS

1982- 1983 SEZONU
KNC AMATÖR KÜME GRUP BRNCS

1992 - 1993 SEZONU
BÜYÜKLER STANBUL KNCS

 

SELMYE FUTBOL OKULU

 Kulübümüz, Selimiyespor Kulübü ‘ nün geleceini salam temellere oturtmak amacyla, Futbol Okullarn 15.10.2012 tarihi itibaryla yeniden yaplandrm olup, vizyonunu, misyonunu ve amaçlarn güncelleyerek farkl bir eitim sunmay amaçlamaktadr.Bu konuda çok titiz davranlarak TFF tarafndan belirlenen Futbol Okulu kriterleri uygulanmak suretiyle mevcut statükocu yaklam terk edilerek Uluslar aras normlar ve kriterler uygulanmaya balanmtr.

Selimiye Futbol Okulunun Amac
 Geleceimizin güvencesi olan çocuklarmzn topluma faydal bireyler olarak yetitirilmesine katkda bulunmak,
 Sporun evrensel boyutlar içerisinde, genç sporcularmzn bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel geliimlerini salamak,
 Bir takm oyunu olan futbolu öreterek, genç sporcularmzn paylama , yardmlama ve dayanmay örenmelerini salamak , kendilerine güven duymalarna ve empati anlayn gelitirmelerine katkda bulunmak , enerjilerini doru kullanmalarn salamak ,bencillikten kurtulmalarna yardmc olmak ,

Futbol oyununun Pozisyon oyunu olduunu ve topun oyuncular için deerini öreterek ,futbol konusunda bilinçli ve bilgili oyuncular yetitirmek , dolaysyla seyirciler yetitirmek ,
 Selimiye gelenek, ilke ve deerleriyle bütünleen eitim anlayyla Selimiye Ruhunu alamak,
 Lisanslanacak oyuncularmzla birlikte öncelikli olarak Selimiye Kulübü ‘ nde Türk Futbolu ‘ na hizmet etmek , onlar Türk Futbolu’ na kazandrmak.

Selimiye Futbol Okulu Çalma lkeleri
 Selimiye Futbol Okulu, temizlik, güvenlik ve kalite standartlarna uygun tesislerde faaliyet gösterip, örencilerinin salkl ve güvenli ortamda spor yapmalarn salar.
 Selimiye Futbol Okulunda teorik ve pratik  eitim faaliyetleri esastr . Selimiye Futbol Okulu Teknik Sorumlusunun yazl olarak eitim plan ve uyulacak esaslar belirler ve çalmalar bu plan , programa göre  gerçekletirilir.

• Futbol Okulumuzda çalmalar nizami futbol sahasnda ; saha bölünerek ve büyük saha çalmalar eklinde iki aamal olarak yaplr ,
 Selimiye Futbol Okulunda, örenci ve velilere,  eitimin amacnn herhangi bir yarmaya hazrlk olmad aktarlr, eitimin salkl bir yaam için verildii, örencilerin kendi okullarnda verilen eitimlerini aksatmamalar ve kendi eitimleri ile Futbolu birlikte yürütmeleri gerektii önemle vurgulanr , spor ahlak ve sporun asl amacnn yarma deil eitim ve elence olduu anlatlr. 
6 – 15 Ya aras futbolu seven salkl spor yapmak , kendini futbol alannda gelitirmek isteyen , Selimiye formasn giymekten gurur duyacak olan herkesi

“ Lacivert – Krmz “ renklerin altnda “ Türkiye ‘ nin yldz olan Selimiye Kulübünde “ futbol oynamaya davet ediyoruz.

“ Lacivert – Krmz Türkiye’ nin yldz Selimiye ‘ de ; gelecein yldz adaylarn bekliyoruz…

 FUTBOL OKULU  KURALLARI

1-) Futbol okulumuzda ylk olarak planlama yaplr ve örenciler yalarna göre ayr ayr deerlendirilir,

2-) Çalma saatinden 15 dakika önce antrenmana hazr ekilde soyunma odasnda bulunulmaldr , çalmaya çkarken eksik malzeme giyilmemelidir , eer eksik malzemeyle çalmaya çklrsa ana çalmaya katlnr ama müsabakaya katlnamaz. Üç kere eksik malzemeyle gelen örenci ana çalmaya da giremez,

3-) Salk raporu olmayan örenciler kesinlikle çalmalara katlamazlar ,

4-) Antrenörler sahaya çkmadan ; oyuncular kesinlikle sahaya çkamazlar , 

5-) Çalmalara çkarken sakzla sahaya çkmak yasaktr ,

6-) Dersden sonra antrenman kyafetini deitirip temiz kyafet giyilmesi salk açsndan yararldr ,

7-) Devamszlk durumunda kesinlikle antrenör bilgilendirilmelidir ,

8-) Çalma öncesi , çalma sras ve çalma sonrasnda davranlara dikkat etmeli , arkadalara ve herkese kar sayg gösterilmelidir,

9-) Çalma öncesi , çalma sras ve çalma sonrasnda disiplinsiz davran sergileyen örenciler ve velileri uyarlr , ayn davrann tekrar halinde oyuncunun kayd silinir.

10-) Örenciler yanlarnda kymetli eya (cep tel,saat,kolye, vb…)getirmemelidirler.Kaybolan eyalardan futbol okulumuz sorumlu deildir.

11-) Aylk ödemeler düzenli olarak yaplmaldr , iki ay üst üste ödemesini yapmayan örenci ve velisi uyarlr ödeme yaplmazsa kayd silinir,

12-) Futbol Okulumuzla ilgili haberler düzenli olarak internet sitemizde yaynlanmaktadr , örencilerimiz haberleri buradan takip etmelidirler ,

13-) Herhangi bir sorun olduunda dilekçeyle  yazl olarak bu sorunu Uur ÖZCAN ' a bildirmek gerekmektedir. Eer sorun çözülmezse dilekçe Yönetim Kurulu ' na iletilmelidir. 


 

                                 

                                     YAZ FUTBOL OKULU

 

Okullar tatile girdikten sonra; ilk Pazartesi günü balar, okullarn açlaca hafta sona erer.

                        

ÇALIMALAR:

 

 • Hafta içi, haftann üç günü, bir saat onbe dakika olarak düzenlenmekte
 • 6 – 16 ya aras örenciler kayd yaplmakta
 • Gruplar yalara göre ayarlanmakta
 • Antrenmanlar teorik ve pratik olarak yaplmakta,
 • Tüm gruplar kendi tesislerimizde, çim sahada çalmaktadr.

 

                                      KI FUTBOL OKULU

 

Okullarn açld ilk hafta sonu balar ve okullarn kapand gün sona erer.

 

ÇALIMALAR:

 

 • Antrenmanlar teorik ve pratik olarak yaplmakta.
 • Gruplar yaa göre ayarlanmakta.
 • 6 – 16 ya aras örencilere kayt yaplmakta.
 • 6 – 9 ya aras grubumuz ; hafta sonlar Cumartesi günleri, bir saat  onbe dakika olarak çalmakta.
 • 10 – 16 ya grubu; hafta sonlar Cumartesi ve Pazar günleri bir saat onbe dakika olarak çalmakta.
 • Tüm gruplarn çalmalar kendi tesislerimizde, suni çim sahada yaplmaktadr.

 

                                      KAYIT ÇN GEREKL EVRAKLAR

 

1-     Kayt formu,

2-     Salk raporu

                  RTBAT:

      

                  ( 0216 ) 3912119   -    ( 0216 ) 3428014    -  ( 0532 ) 2034636