Ağa CamiiCami Ağa hamamı mevkiinde, Şair Nailî Sokak ile Dönmedolap Sokağı'nın birleştiği yerdedir. Bu konuda Hadîka yazarı bize şu bilgiyi vermiştir: "Bânisi, Akağalardan Darü'ssaâde Ağası olan Malatyalı İsmail Ağa'dır. 1045 H (1635 M) yılında yaptırılmıştır. 1320 H (1902 M) yılında Şevket paşa tarafından cami tekrar restore ettirilmiştir.


Ağa Camii

Cami Ağahamamı mevkiinde, Şair Nailî Sokak ile Dönmedolap Sokağı'nın birleştiği yerdedir. Bu konuda Hadîka yazarı bize şu bilgiyi vermiştir: "Bânisi, Akağalardan Darü'ssaâde Ağası olan Malatyalı İsmail Ağa'dır. 1045 H (1635 M) yılında yaptırılmıştır. 1320 H (1902 M) yılında Şevket paşa tarafından cami tekrar restore ettirilmiştir. Yakınında çifte hamamı ve bir âlî çeşmesi dahi vardır. Malatyalı İsmail ağanın Bâb-ı Hümayun yanında bir tekkesi dahi vardır. Bu hayrı yaptırmağa, Enderun-ı Hümâyun'da içkiler ağası iken muvaffak olmuştur. Ağanın asıl kabri, kendi vilâyeti olan Malatya'dadır. Camiin mahallesi yoktur." Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde ve 1191 (1777) tarihli bir berata göre, İsmail Ağa'nın Malatya'da da bir camii vardır. Başka bir rivayete göre İsmail Ağa'nın kabri Malatya'da değil, Rodos Adası'nda Kumburnu tarafındaki Murat Reis Camii haziresindedir.

Cami, kesme taştan ve ahşap çatılı olarak yapılmıştır. Kesme taştan olan sağdaki minaresinin şerefesinden itibaren üst kısmı, 1926 da yıldırım düştüğü için yıkılmış ve 1974 de onarı lmıştır. Sahnı 60 m2 olan bu küçük mabedin yekpare mermerden yapılmış güzel bir minberi vardır. Cami alt üst pencerelerden ışık alır. Mihrabı niş şeklindedir. Minare tarafında bir pencere ve onun yanında da türbeye açılan bir kapı vardır. Minare, türbenin dört duvarı üzerinde yükselmektedir. Klâsik demir parmaklıklı tek penceresi ise avluya bakmaktadır. İçindeki tek ahşap sanduka kaldırılmıştır. Minare yanındaki hazirede Malatyalı İsmail ağanın makam taşı bulunmaktadır.