TOYGAR HAMZA MESCİDİMescit, eski adı Çınar Yokuşu veya Selâmsız Caddesi olan şimdiki Selâmi Ali Efendi Caddesi üzerinde ve bu caddenin Toygar Hamza Sokak ile birleştiği köşededir. Mabedin üç tarafı yoldur.


TOYGAR HAMZA MESCİDİ

Mescit, eski adı Çınar Yokuşu veya Selâmsız Caddesi olan şimdiki Selâmi Ali Efendi Caddesi üzerinde ve bu caddenin Toygar Hamza Sokak ile birleştiği köşededir. Mabedin üç tarafı yoldur.

Sol tarafında, Matbah Emini Halil Efendi'nin 1119 (1707) tarihli çeşmesi, sağ tarafında ve biraz ileride ise, Mehmet Ağa Mektebi ve onun yanında, bugün yalnız hazîresi ve bir küçük meşrutası kalmış olan Toygartepe Nakşî Tekkesi bulunuyordu. Gezilerine 1630 tarihlerinde başlayan ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Toygartepesi'nden bahsetmiştir. Mescit, 1339 (1920) tarihinde Hacı Emir Efendi tarafından, bundan evvelki hali ile onarılmıştır. Bu sırada tekkenin şeyhi ve zâkirbaşısı Ömer Efendi idi. Toygar Tepesi üzerinde,

Bizans döneminde büyük bir karakol binası vardı. Toygar, Çalıkuşu'nun diğer adıdır. Senenin muayyen zamanlarında zenci Araplar burada toplanarak geleneksel ayinlerini yaparlardı. Buradaki bir yol hâlâ Zenciler Sokağı adını taşımaktadır. Şimdi sayıları pek azalmış olan zencilerin miktarı Osmanlı döneminde çok fazla idi.