KAPIAĞASI MEVKİİ NAMAZGÂHINamazgâh, Kapıağası mevkiinde ve 1206 (1791-92) tarihinde yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi'nin sağ tarafındaki set üzerinde idi.


KAPIAĞASI MEVKİİ NAMAZGÂHI

Namazgâh, Kapıağası mevkiinde ve 1206 (1791-92) tarihinde yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi'nin sağ tarafındaki set üzerinde idi. İbrikdar Ağa, 1262 (1846) tarihinde vefat ettiğine göre namazgâhı daha önceki bir tarihte yaptığı söylenebilir.