ŞEYH MEHMET NURİ EFENDİ TÜRBESİTürbe, Kurban Nasuh Camii avlusunun sağ tarafında, Büyük Selim Paşa Caddesi üzerindedir. Kare plânlı olan türbenin çatısı son tamirde kurşun ile kaplanmıştır.


ŞEYH MEHMET NURİ EFENDİ TÜRBESİ

Türbe, Kurban Nasuh Camii avlusunun sağ tarafında, Büyük Selim Paşa Caddesi üzerindedir. Kare plânlı olan türbenin çatısı son tamirde kurşun ile kaplanmıştır. Caddeye bakan büyük hâcet penceresinden başka, cami avlusuna bakan iki penceresi daha vardır.

Hiçbir yerinde kitâbesi bulunmayan yapının kapısı arka tarafta olup, sağ tarafında ve set üzerinde Recep 1308 (Şubat 1891) tarihinde vefat eden Hacı Mehmet Hulusi Efendi'nin ve Şevval 1323 (Kasım 1905) tarihinde vefat eden İbrahim Edhem Surûrî Efendi'nin kabirleri vardır. Avluya bakan pencerelerin önünde ise, 995 (1587) tarihinde vefat eden Kurban Nasuh'un, yine set üzerinde kabri bulunmaktadır.

Türbe, 1974 tarihinde Dr. Sabahaddin Tonguç Bey tarafından tamir ettirilmiş ve bu arada da, dört cephesi kesme taş ile kaplanmıştır. Türbe içinde üç sanduka vardır.

Biri, 29 Muharrem 1273 (1 Eylül 1856) yılında vefat eden Şeyh Mehmet Nuri Efendi'ye; ikincisi 12 Muharrem 1317 (23 Mayıs 1899) tarihinde vefat eden Şeyh TevŞk Efendi'ye; üçüncüsü ise, Hidayetullah ismiyle de anılan Şeyh Nuri Efendi'nin kızı Hediye Sultan Hanım'a aittir.

Türbede ayrıca duvarlarda asılı vaziyette, Rufaîliğe mahsus çeşitli boyda şişler, iğneler durmakta idi. Son tamirde bunlar kaldırılmıştır. Türbe, Şeyh Nuri Efendi'nin vefatından sonra, 1856 yılı sonlarında yapılmıştır.