HACI HESNA HATUN CAMİİCami, Sultantepe'de, Hacı Hesna Camii Sokağı üzerinde ve köşededir.


HACI HESNA HATUN CAMİİ

Cami, Sultantepe'de, Hacı Hesna Camii Sokağı üzerinde ve köşededir. Dışarıdan bakıldığında bir evi andırır. Giriş kapısının sağ tarafındaki duvarda bir musluklu çeşme, sol tarafı nda ise 1957 tarihli tamir kitâbesi vardır.

Kapıdan girilince sağ tarafta abdest muslukları, karşı tarafta minare ve türbe kapıları ve sol tarafta ise ibadet mahalli bulunmaktadır.

Cami, beş pencereden ışık almakta olup bir oda kadar küçüktür. Minberi yoktur. Türbe ile cami aynı ahşap çatı altındadır. Sağdaki minaresi tuğladandır. Alemi, külahı ve şerefesinin etrafı kesme taştır. Hazîresi yoktur. Kıble tarafında Hacı Hesna Hatun'un kârgir türbesi vardır.

Hadîka yazarı bu camiden şöyle bahseder: "Bâniyesi, Hace Hatice Hesna Hatun'dur. Kabri mihrabı önündedir. Mahallesi vardır." Cami, 1308 (1890) Sultantepe yangınında türbe ile beraber tamamen yanmış ve 1318 (1900) yılında fevkânî olarak yeniden yapılmı ştır.