MABİADMABİAD Türkiye'de yatırım ve istihdamın artmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur


MABİAD

MARMARA BAHAR İŞADAMLARI DERNEĞİ


     MABİAD (Marmara Bahar İşadamları Derneği), 2005 yılında İstanbul'da kurulmuş işadamları arasında paylaşma kültürünü geliştirerek, üyelerinin yurtdışına ve yeni pazarlara açılmasına, dış ticaretlerini geliştirme ve bu sayede Türkiye'de yatırım ve istihdamın artmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz bu çerçevede her yıl yoğun bir faaliyet takvimine sahip olup ülke tanıtım toplantıları, iş gezileri, ikili görüşmeleri, bilgilendirme toplantıları, konferanslar ve eğitim seminerleri organize ederek Türk sanayici ve işadamlarına destek vermektedir.

     MABİAD olarak ana gayemiz yurt içinde şirketlerin ilerlemelerine ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmak; bu çerçevede işadamları arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek; iç ticaret hacmini genişletmek; bu dayanışma içerisinde yer alan şirketlerin dünyaya açılımını sağlayarak üyelerinin dış ticaret hacmini ve ihracatını arttırmaktır.

     Bu amaç doğrultusunda gerekli projeleri geliştirmek, faaliyetleri planlamak, yapmak, bu faaliyetler için gerekli bağlantıları, sistemleri ve organizasyonları kurmak en önemli faaliyet alanlarımızı oluşturmaktadır.

 

AMAÇ VE HEDEF
     Artık globalleşen dünyada toplumlar gelecekleri için güven arayışı içindeler. Bu çabalar güven sağlayacak kişilere ulaşana kadar devam ediyor. Bizler güzel ülkemizde de var olan bu duruma son vermek için biraraya geldik. Türkiye' nin ve Türk toplumunun HEP İLERİ gitmesi için kendimize büyük hedefler belirledik.

Toplum olarak; demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınmak,
Sınai, ticari, teknolojik, sosyo-ekonomik alanlarda ilerlemek,
Eğitim ve kültür düzeyimizin yükselmesine katkıda bulunmak,
Sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlamak,
Dünyada daha ileri bir düzeye ulaşmak,
Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktadır. 

 

http://www.mabiad.org.tr/