SEYFEDDİN EFENDİ TEKKESİSEYFEDDİN EFENDİ TEKKESİ


SEYFEDDİN EFENDİ TEKKESİ

Tekke, Üsküdar'da, Çavuşderesi Caddesi üzerinde ve Tekke Arkası Sokağı'nın sağ tarafındaki Salih Efendi Camii içinde tesis edilmiştir. Salih Efendi, Valide-i Atik Camii bina emininin hizmetinde iken bu camiyi yaptırmıştır. 1000 (1591) tarihinde de vefat etmiştir. Kitâbesiz şâhidesi mevcuttur. Mabedin karşısında ve Çavuşderesi Caddesi ile Hatmi Sokağı'nın birleştiği yerde bulunan 1233 (1817) tarihli Ümmü Gülsüm Hanım Çeşmesi, 1991 tarihinde bu cami arsasının yanına nakledilmiştir. Tekkenin biraz ilerisinde ise, meşhur Çınarlı Tekke bulunmaktadır. Tekkenin hangi tarihte tesis edildiği belli değildir. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde adı yoktur. 1250 (1843) tarihinde yapılan Saliha Sultan Düğünü'ne davetli şeyhler arasında, bu tekkenin şeyhi es-seyyid el-hac Halil Efendi de vardı. Mabet bir müddet sonra yanmış veya yıkılmış olduğundan 1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde "Sa'diyye'den Seyfeddin Efendi Tekkesi, der Çavuşderesi, der Üsküdar, arsadır" diye kaydedilmiştir. 1890 tarihinde bastırılan Mecmuayı Tekaya'da da yeri arsa olarak gösterilmiş fakat şeyhinin Mustafa Efendi olduğu belirtilmiştir. Tekke, âyin günü Pazar olan bir Sa'diyye Dergâhı idi.