AHMET EFENDİ KUYUSUAHMET EFENDİ KUYUSU


AHMET EFENDİ KUYUSU

1924'te tesbit edilen Gayrimenkul Vakışar Cetveli'ne göre, bakımlı olarak Divitçiler Caddesi üzerinde bulunuyordu. Kuyu, Muallimzâde Ahmet Efendi tarafından buradaki caminin yapımı sırasında, açılmış olmalıdır. Kendisi, 980 (1572) tarihinde vefat etti. Bu cami bahsine bakınız. Mabet ve kuyu bugün mevcut değildir.