BESTEKÂR HAYDAR BEY KÖŞKÜKöşk, Nuhkuyusu Caddesi ile Karamanoğlu Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesine yakın bir yerde idi.


BESTEKÂR HAYDAR BEY KÖŞKÜ

Köşk, Nuhkuyusu Caddesi ile Karamanoğlu Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesine yakın bir yerde idi. Haydar Bey, memleketimizde ilk defa operet yapan sanatkârlarımızdandır. Üsküdar'da, 1262 (1846) tarihinde dünyaya geldi. Pek gençken saray mızıkasına girmiş orada zabit olarak binbaşılığa kadar yükselmişti. İyi keman çalar ve Avrupa musiki usulleri ile meşgul olurdu. Bizde musikiyi ilk defa sahneye tatbik edenlerdendir. 1322 (1904) tarihinde vefat etti. Kabri, Üsküdar'da Çiçekçi Camii karşısında, 8. Ada'da, Tıbbiye Caddesi üzerinde, arayol köşesi solundan 50 adım ileride ve mezarlık duvarının hemen arkasındadır. Fakat ne yazık ki, şâhidesi yoktur. Neyzen Halil Can Bey'in etrafı demir parmaklıklı aile hazîresinin sol tarafında olan sofasında oğlu, memleketimizin ilk heykeltıraşlarından Behzat Bey (1874-1916)'in ve 1344 (1925) tarihinde vefat eden "Bestekâr-ı şehir merhum Haydar Bey'in damadı mülga evkaf nezareti muhasebe kalemi memurlarından Mahmud Zeki Bey'in" etrafı demir parmaklıklı kabri vardır. Binbaşı Kemanî Ali Haydar Bey diye ünlü idi. Bu köşkte vefat etti ve oğlu da bu köşkte dünyaya geldi. Bu köşkün karşısında ve yol aşırı yerde kuleli, güzel, ahşap bir köşk daha vardı ki, Sultan Abdülaziz'in Baş Mabeyinci'si Hurşit Bey'e aitti. Hurşit Bey'in oğulları Bestekâr Muhlis Sabahattin Ezgi ve Halis Beyler'di. Büyük kızı Âgâh Hanım'da gayet güzel piyano çalardı. Diğer kızı Emine Şadıman Hanım'ın da besteleri vardı. En küçük kızı Nev'eser Kökdeş Hanım da bestekârdı. Hurşit Bey de keman, ud, lavta, nısfiye ve oniki telli saz çalan bir müzisyendi. Nev'eser Kökdeş Hanım, babasının sürgün olarak bulunurken vefat ettiği Drama'da dünyaya geldi. 7 Temmuz 1962'de Kadıköyü'ndeki evinde vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile hazîresindedir. Hurşit Bey'in bu güzel köşkü sonradan Himmet Efendi Bayramî Tekkesi şeyhi Dr. Lebit Bey'in uhdesine geçmiştir. Bu köşkün yanında, futbolcu Can Bartu'nun büyük babası Kont Tevfik Bey'in köşkü bulunuyordu. Lebit Bey'in aile sofası, Karacaahmet Mezarlığı'nda, 2. Ada'da, Harmanlık Kapısından, Şehitlik Camii'ne doğru yüründüğünde 312 adım ileride ve sağ taraftadır.