HEKİMBAŞI ABDÜLHAK MOLLA KÖŞKÜKöşk, Büyük Çamlıca Tepesi'nin batı eteklerinde, Yusuf İzzeddin Efendi Köşkü'nün yanında ve bir bağın ortasında idi.


HEKİMBAŞI ABDÜLHAK MOLLA KÖŞKÜ

Köşk, Büyük Çamlıca Tepesi'nin batı eteklerinde, Yusuf İzzeddin Efendi Köşkü'nün yanında ve bir bağın ortasında idi. Biraz ileride ve bir vadi içinde meşhur Tomruk Suyu bulunuyordu. Tepeye doğru set set olan bu arazinin bir kısmı Sultan Abdülmecit (1839-1861), diğer kısmı ise Sultan Abdülhamit (1876-1909) tarafından 1800 altın liraya satın alınarak Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi'ye verilmiştir. Oysa o vakit yalnız köşke 3000 altın lira değer biçilmişti. Bu paraya mülhakatı dahil değildi. Abdülhak Molla'nın bu bağ köşkünden başka, Küçük Çamlıca'da bir köşkü daha vardı. Bu köşk sonradan çocuklarına ve daha sonra da Şair-i azam Abdülhak Hamid Bey'e intikal etmiştir. Bu ikinci köşk, Sarıkaya mevkiinde idi. Millet Bahçesi'nden Kısıklı'ya doğru yüründüğünde, eski Nahiye Karakolu yanında Küçük Çamlıca Aralığı Sokağı'na girilirdi. Bu toprak yolun başında kesme taştan yapılmış bir su terazisi vardır. İki tarafı duvar olan sokağın oldukça ilerisinde ve sol tarafta yayvan bir sırt görülür ki, köşk bunun üzerinde idi. Sağ ilerisinde Esma Sultan Sarayı bulunuyordu. Köşkün, Marmara'ya ve Sarayburnu'na bakan çok nefis bir manzarası vardır. Ahşap ve büyük köşkün önünde, çiçeğe çok meraklı olan Abdülhak Hamid'in babası, Abdülhak Molla'nın oğlu Hayrullah Efendi güzel bir bahçe tanzim ettirmişti. 1265 (1849) tarihlerinde, Hayrullah Efendi, bu köşkte oturduğu sırada, komşularından Ferit Efendi adındaki bir zatın, esircilerden satın aldığı güzel bir Çerkes kızı olan Münteha Hanım ile sevişerek evlenmiştir. Çocukluğu bu köşkte geçen Hayrullah Efendi'nin bu evlilikten Nasuhî, Hayrünnisa, Neyrünnisa, Abdülhak Hamid ve Mihrünnisa adlı beş çocuğu olmuştur.