AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ EFENDİ İMARETİİmaret, Aziz Mahmud Efendi Camii avlusunda ve hünkâr mahfiline çıkan merdivenlerin yanındadır.


AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ EFENDİ İMARETİ

İmaret, Aziz Mahmud Efendi Camii avlusunda ve hünkâr mahfiline çıkan merdivenlerin yanındadır. Türbe tarafına açılan kapısının sağ tarafında hazire vardır. 1978 yılında tamir edilen imarette bugün büyük bir ocak, çeşme ve ocağın arkasında ise büyük bir su haznesi bulunmaktadır.

Cami altındaki mahzenin de imaretin kileri olduğu söylenir. Burada bulunan toprağa gömülü iri küpler yakın tarihe kadar duruyordu. İmarette Celvetî Tekkesi dervişleri ile yardımcıları yemek yediği gibi civarın fakir halkı da yemek yerdi. İmaretin hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Cami, 1003 (1594-95) tarihinde inşa edildiğine göre bu sıralarda yapılmış olmalıdır. 1925 yılına kadar faaliyet gösterdiği, semtin eski sakinlerince belirtilmiştir.