Üsküdar Çağdaş Yaşamı Destekleme DerneğiÜlkemizde kadınların yüzde 13.45’ i okuma yazma bilmiyor. Ancak yüzde 26’sı ekonomik yaşama katılıyor. (kaynak:TÜİK2010, OECD 2010) Adres: İhsaniye Mah. Ethempaşa Sok Gültekin Apt. No: 11/1 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0216 391 47 70 Fax: 0216 391 29 06 E-Posta: uskudar@cydd.org.tr


Üsküdar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

 

Amacımız
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için 
- evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi; 
- bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması; 
- toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi
öncelik taşır.  

İlkelerimiz :

- Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

- Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini, profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
 
- Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmaları,partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.  


Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için bugüne kadar bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okul ve yurtlar:

  • 36 kız yurdu
  • 1 üniversite eğitim birimi
  • 1 lise
  • 24 ilköğretim okulu
  • 30 köy okulu ve öğretmen lojmanı
  • 41 derslik (Marmara deprem bölgesine )
  • 5 anaokulu

 

MEB 2011 istatistiklerine göre, 4 – 5 yaş grubu çocukların %43.1’inin okul öncesi eğitime ulaşabildiği ülkemizde, 1997 yılından beri “Anasınıfları ve Oyun Parkları Projesi” kapsamında bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle, 751 anasınıfı donanımı, 555 oyun parkı yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik.

Gereksinim olan bölgelerde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması ” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyimlerini bir araya getiren gönüllüler tarafından 1989 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD’nin amacı Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile kazanılan hakları korumak ve çağdaş düzeyde bir eğitim ile çağdaş birey ve topluma ulaşmaktır. ÇYDD, dernek tüzüğünde de belirtilen bu kuruluş amacını gerçekleştirebilmek için 1989’dan bu yana, büyük bir kararlılık ve bağlılık ile çalışmaktadır.

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın baş koşulunun bütün yurttaşların iyi bir eğitim almasından geçtiğine inanan ÇYDD, çalışma alanı olarak kendisine eğitimi seçti. Çocukların, gençlerin, kadınların eğitimini öne çıkaran ÇYDD, yoksulluk nedeniyle okula gidemeyen çocuk ve gençlerin eğitim haklarını kullanabilmesini sağlamak için burs projeleri geliştirdi. Gönüllü eğitimcileri aracılığıyla yetişkinlere yönelik okuma- yazma projeleri ve başka eğitim programları geliştirdi.

 Bu çalışmalar sırasında okulların, dersliklerin, yurtların sayıca yetersiz olduğunu saptayan ÇYDD, çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak okullar, derslikler, yurtlar, kütüphaneler yaptırmaya başladı. Eğitim ortamlarını iyileştirmek için de onarımdan malzeme alımına kadar çok çeşitli desteğini sürdürmektedir. 

ÇYDD, sorunun değil çözümün bir parçası olmayı amaçlamakta ve ülkedeki sorunların çözülmesine katkıda bulunmak için yurttaşlara sorunları anlatmakta, herkesi bu sorunların çözümü için bir araya getirmeye çalışmaktadır. ÇYDD, ülkenin özellikle eğitim alanındaki problemlerini çözmeye odaklanan projeler geliştirerek toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Derneğimiz, etkinliklerini, 27’si İstanbul’da olmak üzere, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kurulan 99 şubesi ile sürdürmektedir. Derneğin 14 bin üyesi bulunmaktadır. 

Derneğin gelirleri, bireysel destekçilerden ve Türkiye’de hizmet veren küçük veya büyük şirketlerden gelen yardımlardan oluşmaktadır. ÇYDD; toplumda açıksözlülüğü, dürüstlüğü ve titizliği ile tanınmaktadır. Derneğimiz, hesaplarını bağımsız bir denetleme şirketine üç ayda bir denetletmekte, ayrıca ilgili devlet kuruluşları da derneğimizi düzenli olarak denetlemektedir.

Şu anda ÇYDD çoğu birbiri ile ilgili olan yaklaşık 40 proje yürütmektedir.

 

 

21 Şubat 1989: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruldu.

25 Şubat 1989: Görev bölümü yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysel Ekşi, 2. Başkan Prof. Dr. Türkan Saylan, üyeler Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Ang ve Birnur Özümert’ten oluşan geçici Yönetim Kurulu göreve başladı.

3 Mart 1989, ilk panel: Öğretim Birliği Paneli, “Türkiye’de Laik Öğretime Geçişin Önemi” konulu, Altan Öymen tarafından yönetilen panelin konuşmacıları Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Ang ve Fahriye Çelikkanat'tı.

3 Mart 1989, ilk kitapçık: “Türkiye’de Laik Öğretime Geçiş” panelinin konuşma metinleri 2000 adet çoğaltıldı.

13 Mart 1989, ilk imza kampanyası: Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e, laikliğin tehdit altında olmasından duyulan endişeyi dile getirmek için toplanan 3700 imzalı mektup yollandı.

11 Nisan 1989, ilk yürüyüş: Kadın derneklerinin katılımıyla, yaklaşık 2000 kişiyle Cumhuriyet Tarihinin ilk “laikliğe saygı” yürüyüşü yapıldı.

20 Nisan 1989, ilk kınama telgrafı: Kız ve erkek öğrencilerin ayrı otobüslere binmesini isteyen Konya Belediye Başkanına çekildi.

4 Ekim 1989, ilk konferans: “Kadın ve Siyasal Haklar” konulu konferans, Prof. Dr. Necla Arat tarafından verildi.

1-25 Kasım 1989 ÇYDD’ye saldırı: Basın Müzesinde “Gelenek, İnanç ve Simge Açısından Kadın Başları” konulu fotoğraf sergisine 10 Kasım 1989 günü fanatik dinci gruplar saldırdı, fotoğraflar tahrip edildi. (Serginin açılışında Prof. Nermin Abadan Unat ve Sabiha Tansuğ “Siyasal Simge Olarak Başörtüsü” ve “Geleneksel Anadolu Başları” konulu birer konuşma yapmışlardı.)

5-6 Aralık 1989, ilk seminer: Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 55. yıldönümünde “Kadının Siyasal Yaşama ve Karar Mekanizmalarına Katılımı” konulu iki günlük seminer yapıldı.

1989, ilk ve tek amblem yarışması: ÇYDD amblemi için açılan yarışmayı, üniversite öğrencisi Sedat Karakuş kazandı.

1989, ilk kitap: Yaratıcı Eğitim Yolunda Çağdaş Eğitim adlı kitap yayımlandı.

1989, ilk raporlar: İlk ve ortaöğretim ders kitaplarının incelenmesinde ortaya çıkan ve çağdaş eğitimle bağdaşmayan kavramları, buna göre gerekli çerçeve programları ve öneri paketlerini içeren rapor Milli Eğitim Bakanına; laiklik ve din istismarı konusundaki endişe ve duyarlılıkları dile getiren rapor;  Milli Eğitim Bakanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanına ulaştırıldı.

16 Haziran 1990: Genel Kurul  toplantısı yapıldı.

19 Haziran 1990: Prof. Dr. Türkan Saylan Genel Başkan seçildi.

19 Aralık 1990: İlk şube olan Ankara Şubesi açıldı.

1990, kız öğrencilere burs: İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi denetiminde, kırsal kesimde okuyan 12 kız öğrenciye burs verilmeye başlandı.

16 Mart 1992, ulusal afete destek: Erzincan depremzedelerine 1.000.000 TL’lik katkıda bulunuldu.

06 Haziran1994, şube sayısı 41: Hedef Türkiye’de her ilde, İstanbul’da da 33 ilçede şube açmaktı.

26 Şubat 1994, alınan ilk ödül: ÇYDD’ye laiklik konusundaki çalışmaları nedeniyle Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Vakfı Ödülü verildi.

29 Mart 1995: Fazıl Say Türkiye’deki ilk konserinin gelirini ÇYDD’ ye bağışladı.

1995, HEM Projesi başladı: Beşiktaş Şubesinin eşgüdümünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Singer’le işbirliği içinde Türkiye’nin 249 bölgesindeki Halk Eğitim Merkezlerinde kurs alan kadınlara özel bir eğitim programı uygulandı. Hedefi “1,5 milyon kadın” olan programda, kadınlara kadın sağlığı, çocuk sağlığı ve eğitimi, çevre, yurttaşlık bilinci, kadın sorunları, hukuk konularında eğitim verildi.

1995, TÜRKÇAĞ Vakfı kuruldu: Derneğimizin, bugünkü adı Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (ÇYDV) olan, yan kuruluşu çalışmalarına başladı.

1995, “Vakıf Evi” alındı: Felsefeci Hüseyin Batuhan’ın değerli katkıları ile Şişhane Şimal Sokakta beş katlı bina alındı, onarıldı ve  “Genel Merkez” binası olarak kullanılmaya başlandı.

19Ekim1996:  Şube sayısı 55’e ulaştı.

6 Şubat 1996,  ilk ÇYDD İlköğretim Okulu: Kâğıthane Şubesi tarafından açılan Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu, 800 öğrenciyle hizmet vermeye başladı.

13 Şubat 1996, okullara kitap, kitaplık: TÜYAP sırasında sağlanan kitaplarla Batman’da bir kitaplık yapıldı. İstanbul/Halkalı Malkoçoğlu İlköğretim Okulu, Tunceli, Digor, Ulukışla, İdil ve Batman’a toplam 75 koli kitap gönderildi.

1996, “Polis Eğitimi Projesi” başladı: Emniyet teşkilatı ve mülki amirlere yönelik “insan hakları eğitimi” projesi Florya Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nde başladı.

1996,  ilk kız öğrenci yurdu:  İzmit Şubesi, biri belediyeye diğeri üniversiteye ait iki binayı, kız ve erkek öğrenci yurduna dönüştürüp hizmete açtı. 80 kız, 320 erkek öğrenci bu yurtlarda barındı.

13 Mart 1997: İlk şubeler toplantısı yapıldı.

4 Eylül 1997: Denetlemeler sonunda derneğimize “kamu yararına dernek” unvanı verildi.

3 Kasım 1997, ÇYDD Lisesi açıldı:  Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi, 525 öğrenciye hizmet vermeye başladı.

1997, ilk “Gençlik Kurultayı”: “Gençlik Platformu” adıyla bir araya gelen gençler, Ankara ve Kocaeli’nde başarılı iki kurultay gerçekleştirdi.

1997, ilk “Gençlik Broşürü”:  İstanbul’da birkaç gencin gayretiyle rehber kitapçık hazırlanıp üniversite kayıtları sırasında öğrencilere dağıtıldı.

1997, “Denizyıldızı” projesi: 20 öğrenciyle Genel Merkezde “Denizyıldızı” eğitim projesi başladı.

10- 12 Ekim 1997,  “Bizim İdil” Festivali: Şırnak’ın İdil ilçesinde, İdil’in gelişim ve kalkınmasını da amaçlayan ilk şenlik düzenlendi.

1997, “Fatih Toplum Merkezi”: Büyük kentlere göçle gelen ailelere eğitim ve sosyal destek verilmek üzere ilk toplum merkezi açıldı.

21-22 Şubat 1998, yeniden yapılanma: Antalya’da yapılan ikinci şubeler toplantısında kurumsallaşma çalışmaları başladı.

30-31 Mayıs 1998, MİA Sempozyumu: İstanbul’da “Kırsal Alan Kalkınmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu sempozyuma Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan bir vali, üç vali yardımcısı ve 22 kaymakam katıldı.

04 Temmuz 1998, Olağanüstü Genel Kurul: Kongrede “merkez üyeliği” statüsünün kaldırıldığı ve 2000’e yakın üyenin şubelere devredildiği tüzük değişikliği yapıldı.

1998, okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması: AÇEV ile birlikte ilköğretim okullarına anasınıfı oluşturulması konusunda MEB’e başvuruda bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda MEB, her okula bir anasınıfı açılması genelgesini yayımladı.

1998, “Tunceli’de Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak” projesi: Siirt Pervari Kaymakamının ÇYDD’ye başvurusu ile 17 kız öğrenciye burs verilmeye başlandı. Proje, Tunceli’de öğretmen olmak isteyen 192 kız öğrenciye 100 milyon TL’lik eğitim desteği verilerek sürdürüldü.

29 Ocak- 6 Şubat 1999, “İdil Lisesi İstanbul’da” projesi: ÇYDD Bakırköy Şubesi, İdil Lisesi son sınıf öğrencilerini, üniversite sınavına hazırlık programı için İstanbul’a getirdi.

12 Nisan 1999, mültecilere destek: Kırklareli’nde ziyaret edilerek Kosovalı mültecilere malzeme desteği yapıldı, moral destek verildi.

15-30 Haziran 1999 Ağustos, “Köy- Kent Gençliği El ele” projesi: Üniversite öğrencileriyle birlikte Posof ve Hilvan’da kültür ve eğitim programı uygulandı.

1999, Mavi Kitap: ÇYDD tarafından hazırlanan eğitim kitabı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından 3000 adet basılarak kadın eğitimi programına katılanlara dağıtıldı.

ağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için 
- evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi; 
- bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması; 
- toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi
öncelik taşır.  

İlkelerimiz :

- Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

- Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini, profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
 
- Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmaları,partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.