Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Üsküdar ŞubesiAdres: Tunusbağı Cad. No:8/2 Paşakapısı üsk. Telefon: 0216 310 33 27


Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Üsküdar Şubesi

 
TEÖD :
 
-Emekli öğretmenlerin , refah düzeyindeki artıştan pay alması için mücadele eder.
-Emekli öğretmenlerin  ekonomik, demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder.
-Yıllarca ülkesine hizmet etmiş , emeklilik primlerini ödemiş olan emekli öğretmenlerin, emeklilik politikaları ile ilgili olarak  söz, yetki ve  karar süreçlerinde yer almasını  savunur.
-İnsanca emeklilik yaşamı için mücadele eder.Aynı amaçlı emekli örgütleri ile iş birliği yapar.
-IMF direktifleri ile sosyal hakların gasp edilmesine karşı çıkar.
-Emeğin yanında yer alır.
-Eğitimin demokratikleşmesi için  mücadele eder.
-Küreselleşmenin yarattığı yıkıma karşı direnir.
-Eğitim, sağlık,barınma, ulaşım gibi temel hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı çıkar.
-Etnik ve mezhepsel bölünme anlayışlarına karşı dayanışmayı örgütler,birlikte yaşamayı savunur.
-Din devleti düşüncesine, saltanat yönetim anlayışına karşı çıkar.
-Atatürk devrimlerini   savunur.
-Çağdaş kültür değerlerini benimser, hoşgörü ve insan sevgisini öne çıkarır.
-Demokrasinin sadece seçim olmadığının bilincindedir. Denetim ve geri çağırabilme   dinamiklerinin oluşması için çalışır.
 
Sonuç olarak TEÖD, ülkemizin bağımsızlığını, emekli ve çalışanların insanca yaşamasını savunur ve bu amaçla çalışır.
 
TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ