FETTAH EFENDİ MEKTEBİYapılış tarihi belli olmayan mektep, Bülbüldere Caddesi üzerinde ve Abdülfeyyaz Sokağı civarında idi.


FETTAH EFENDİ MEKTEBİ

Yapılış tarihi belli olmayan mektep, Bülbüldere Caddesi üzerinde ve Abdülfeyyaz Sokağı civarında idi.

Hemen yanında Hamal Mehmet Ağa Mescidi, karşısında Haydar Dede Özbekler Tekkesi ve Bülbüldere Caddesi üzerinde de Abdülhalim Efendi'nin yaptırdığı küçük köprüsü vardı. Bu köprü Bülbülderesi üzerine inşa edilmiştir. Mektep mülhak vakışardan olup yeri 1924 tarihinde arsa idi.