İstanbul'daki camiler listesiAşağıda, İstanbul'da yer alan camilerin listesi yer almaktadır. Bazı camilerin iki, hatta üç ismi vardır. Bu listeye sadece en tanınmış isimler alınmıştır.


İstanbul'daki camiler listesi


Abbas Ağa Camii, Beşiktaş
Abdülkadir Efendi Mescidi, Eyüp
Abdülmecit Camii, Topkapı Sarayı
Abdülvedut Camii, Defterdar
Abdüsselam Camii, Halıcıoğlu
Abdi Çelebi Camii, Kocamustafapaşa
Açbaş Mescidi, Karagümrük
Ağa Camii, Ahırkapı
Ağa Camii, Babıali
Ağa camii, Beyazıt Mercan
Ağaçayırı Mescidi, Kocamustafapaşa
Ağaçkakan Camii, Kocamustafapaşa
Ağalar Camii, Topkapı Sarayı
Ahırkapı Mescidi, Ahırkapı
Ahmet paşa Camii, Çarşamba
Ahmet Kethüda Camii, Kürkçübaşı
Ahmediye (Orta) Camii, Fatih
Akbıyık Camii, Ahırkapı
Akseki Kemalettin Camii, Hırkaişerif
Akşemsettin Camii, Hırkaişerif
[[Alacamescit, Marpuççular
Ali Fakih Camii, Kocamustafapaşa
Ali Paşa Camii, Eyüp
Alibey Karyesi Mescidi, Kağıthane
Amcazade Hüseyin Paşa Mescidi., Saraçhane
Arabacı Beyazıt Ağa Camii
Arabacılar Mescidi, Unkapanı
Arapkapısı Mescidi, Samatya
Arpacı Hayreddin Mescidi, Eyüp
Aşçıbaşı Camii, Otakçılar
Aşık Paşa Camii, Cibali
Aşık Paşa tekkesi Mescidi, Fatih
AtIşalan Camii, Atışalan
Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş
Ayasofya Camii (Müze)
Aydınoğlu Mescidi, Salkımsöğüt
Ayvansaray Mescidi, Ayvansaray
Baba Haydar Mescidi, Eyüp
Bala Camii, Silivrikapı
Balat Yusuf Şucaaddin Ambari Camii, Balat
Balat İskelesi Camii, Balat
Balçık tekkesi Mescidi, Eyüp
Bali paşa Camii, Fatih
Bayazıt ağa Camii, Topkapı
Bayezid Camii, Bayezid
Bayazıtı cedid Mescidi, Samatya
Bayrampaşa tekkesi Mescidi, Haseki
Behram Çavuş Camii, Kadırga
Bekir Paşa Camii, (Hekimoğlu Ali Paşa Camii yanı)
Bey Camii, Eyüp
Beyceğiz Mescidi, Çarşamba
Bezmialem Valide Sultan Camii, Guraba
Bezzaziye Mescidi, uzunçarşı
Bıçakçı Camii, Fatih
Bodrrumhanı Camii, Kapalıçarşı
Bodrum Camii, Laleli
Bodrum Camii, Süleymaniye
Bostan Mescidi, Kadırga
Burmalı Mescidi, Şehzadebaşı
Bursa Tekkesi Mescidi, Bahçekapı
Büyük İskele Camii, Eyüp
Cafer ağa Mescidi, Şehremini
Canbaziye Camii, Cerrahpaşa
Cerrah Mehmet Paşa Camii, Cerrahpaşa
Cezri Kasım Paşa Camii, Eyüp
Cibali Mescidi, Cibali
Çadırcı Mescidi, Kumkapı
Çakırağa Camii, Aksaray
Çatalçeşme Mescidi, Cağaloğlu
Çavuş MEscidi, Balat
Çınar Mescidi, Kocamustafapaşa
Çırakçı Mescidi, Yavuzselim
Çırçır Mescidi, Çırçır
Çilingirler Mescidi, Samatya
Çivizade Mescidi, Pazartekke
Çivizade Mescidi, Zeyrek
Çorlulu Ali Paşa Camii, Çarşıkapı
Çuhacılar Hanım, Nuruosmaniye
Çukurbostan Camii, Yavuzselim
Çukurçeşme Mescidi, Uzunçarşı
Daltaban Mescidi, Aksaray
Darülhadis Medresesi Mescidi, Eyüp
Davutpaşa Camii, Davutpaşa
Davutpaşa İskelesi Mescidi, Davutpaşa
Daya hatun Camii, Mahmutpaşa
Debbağ Yunus Camii, Yavuzselim
Defterdar Camii, Eyüp
Demirhan Mescidi, Zeyrek
Demirtaş Mescidi, Kantarcılar
Denizabdal Mescidi, Çapa
Derviş Ali Camii, Karagümrük
Deveoğlu Mescidi, Süleymaniye
Dırağman Camii, Balat
Dizdariye Camii, Kadırga
Dökmeciler Camii, Eyüp
Duhaniye m, Kocamustafapaşa
Dülgerleroğlu Camii, Fatih
Emani Mescidi, Eğrikapı
Emin Sinan Mescidi, Gedikpaşa
Emir Buhari Mescidi, Sarıgüzel
Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Ayvansaray
Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Unkapanı
Ereğli Camii, Şehremini
Eski İmaret Camii, Fatih
Etmeydanı Mescidi, Sofular
Etyemez Tekkesi Mescidi, Samatya
Evlice Baba Camii, Eyüp
Eyüp Sultan Camii, Eyüp
Fatih Camii, Fatih
Fatih Camii, Kazlıçeşme
Fenari İsa Camisi, Fatih
Fenerkapısı Mescidi, Fener
Ferhad Paşa Camii, Çatalca
Fethiye Camii, Fethiye
Firuz Ağa Camii, Divanyolu
Fuat Paşa Camii, Yerebatan
Gazi Ahmet Paşa Camii, Topkapı
Gedikpaşa Camii, Gedikpaşa
Gül Camii, Küçükmustafapaşa
Gülşeni Tekkesi Mescidi, Şehremini
Güren Camii, Sultanhamam
Hacı Ali Paşa Camii, Rami
Hacı Bayram Kaftani Camii, Aksaray
Hacı Evhat Camii, Yedikule
Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı
Hacı Hamza Camii, Kocamustafapaşa
Hacı Hatun Camii, Zeytinburnu
Hacıhasanzade Mehmet Efendi Mescidi, Çırçır
Hacıkadın Camii, Samatya
Hacıkadın Camii, Unkapanı
Halıcı Hasan Mescidi, Çarşıkapı
Hammam-ı Muhyiddin Camii, Fatih
Handan Ağa Mescidi, Hasköy
Hasan Halife Camii, Sarıgüzel
Hasan Hüseyin Mescidi, Edirnekapı
Haseki Camii, Haseki
Hatice Hatun Camii, Zeytinburnu
Hatice Sultan Camii, Tekfur Sarayı
Haydar Ağa Mescidi, Kocamustafapaşa
Hekimoğlu Ali Paşa camii, Hekimoğlu Alipaşa
Hırkai Şerif Camii, Fatih
Hidayet Camii, Eminönü
Hocapaşa Camii, Sirkeci
Hoşkadem Camii, Şehzadebaşı
Hubyar Mescidi, Sultanhamam
Humbaracıyan Kışlası Mescidi, Halıcıoğlu
Hürrem Çavuş Camii, Hırkaişerif
Hüsam Bey camii, Fatih
İbnimeddas Mescidi ,Başmakçızade Mescidi, Unkapanı
İbrahim Paşa Camii, Muhsine Hatun Camii, Kumkapı
İbrahim Paşa Camii, Mercan
İbrahim Paşa Camii, Silivrikapı
İbrahim Paşa Darülhadis Mescidi, Şehzadebaşı
İmam Hanı Mescidi, Bayezid
İshak Paşa Camii, Ayasofya
İskender Ağa Camii, Şehremini
İskenderpaşa Camii, Fatih
İslam Bey Camii, Eyüp
İsmail Ağa Camii, Çarşamba
İvaz Efendi Camii, Eğrikapı
Kabakulak Mescidi, Hırkaişerif
Kadı Hüsamettin Camii, Şehzadebaşı
Kadı Sadi Mescidi, Drağman
Kadırga nam., Kadırga
Kağıthane Karyesi Mescidi, Kağıthane
Kalenderhane Camii, Şehzadebaşı
Kanlı Fırın Mescidi, Eminönü
Kantarcılar Mescidi, Kantarcılar
Kapıağası Mescidi, Eyüp
Kaptan Hasan Paşa Camii, Haydar
Kaptan İbrahim Paşa Camii, Bayezid
Kara Derviş Camii, Bakırköy
Kara Mustafa Paşa Camii, Çarşıkapı
Karagümrük Mescidi, Karagümrük
Karaki Mescidi, Sölkımsöğüt
Kariye Camii, Edirnekapı (müze)
Kasap İlyas Camii, Samatya
Kasaplar Mescidi, Yedikule
Kasım Çavuş camii, Eyüp
Katip kasım camii, Yenikapı
Keçeci Mescidi, Hasköy
Kefeli Camii, Kariye
Kemal Paşa Camii, Aksaray
Kepenekçi Sinan Mescidi, Kantarcılar
Kethüda Kadın Camii, Karagümrük
Kısırmandıra Camii, Eyüp
Kızıl Mescidi, Eyüp
Kızıl Minare Mescidi, Horhor
Kiçi Hatun Mescidi, Haseki
Vefa Kilise Camii, Vefa
Kirazlı Mescit, Süleymaniye
Kiremitçi Mescidi, Hasköy
Kitabhane Mescidi, Laleli
Koca Mustafa Paşa Camii, Ayvansaray
Koruk Mescidi, Şehremini
Köçek Mescidi, Mahmutpaşa
Köprülü Mescidi, Çemberlitaş
Kul Camii, Atpazarı
Kumrulu mescidi, Fatih
Kutlutepe Camii, Bakırköy
Küçük Ayasofya Camii, Küçükayasofya
Küçük Efendi Camii, Kocamustafapaşa
Küçükmustafapaşa Mescidi, Küçükmustafapaşa
Kürkçü Camii, Topkapı
Kürkçü Mescidi, Balat
Kürkçübaşı mescidi, Yedikule
Laleli Camii, Laleli
Levent Camii, Levent, Beşiktaş
Lütfi Paşa Mescidi, Çapa
Mahmutpaşa Camii, Mahmutpaşa
Makasçılar Mescidi, Çarşıkapı
Malcı Camii, Yedikule
Manastır Mescidi, Topkapı
Mecidiye Camii, Yeşilköy
Mehmet Ağa Camii, Yavuzselim
Mehmet Paşa Camii, Süleymaniye
Melek Hatun Camii, Mevlanakapı
Mercan Ağa Camii, Mercan
Merdivenli Camii, Kapalıçarşı
Merkez Efendi Camii, Mevlanakapı sur dışı
Mesih Mehmed Paşa Camii, Karagümrük
Meşeli Mescidi, Kocamustafapaşa
Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı
Mimar Acem Ali Camii, Mevlanakapı
Mimar Ağa Mescidi, Vefa
Mimar Hayreddin Mescidi, Çarşıkapı
Molla Aşki Mescidi, Balat
Molla Hüsrev Mescidi, Vefa
Muameleci Mescidi, Mesihpaşa
Murat Molla Tekkesi Mescidi, Çarşamba
Murat Paşa Camii, Aksaray
Murtaza Efendi Tekkesi Camii, Eyüp
Müftü Ali Mescidi, Küçükmustafapaşa
Müzevvir Mescidi, Eyüp
Nallı Mescit, Babıali
Nazmi Tekkesi Mescidi, Şehremini
Neslişah Camii, Edirnekapı
Nişancı Mehmet Paşa c, Kumkapı
Nişancı Paşa Camii, Fatih
Nişancılar Camii, Eyüp
Nuruosmaniye Camii, Nuruosmaniye
Odabaşı Camii, Behruz ağa camii, Şehremini
Orta Camii, Sofular
Osmaniye Camii, Bakırköy
Otakçılar Mescidi, Eyüp
Özbekler Tekkesi Mescidi, Kadırga
Pazartekke Mescidi, Topkapı
Pertevniyal Valide Sultan Camii, Aksaray
Piri Paşa Mescidi, Sütlüce
Ramazan Efendi Camii, Kocamustafapaşa
Rüstem Paşa Camii, Tahtakale
Sadabat Camii, Kağıthane
Sağrıcılar Mescidi, Unkapanı
Saka Çeşmesi Camii, Çakmakçılar
Samanveren Mescidi, Uzunçarşı
Sankiyedim Mescidi, Fatih
Saraçdoğan Mescidi, Çapa
Sarı Bayezid Camii, Unkapanı
Sarmaşık Mescidi, Edirnekapı
Savak Mescidi, Savaklar
Sekbanbaşı Mescidi, Koska
Seyyit Ömer Camii, Altımermer
Simkeş Mescidi, Şehremini
Sitti Hatun Mescidi, Silivrikapı
Sofular Mescidi, Aksaray
Sofular Mescidi, Eyüp
Soğanağa m, Bayezid
Sokollu Mehmed Paşa Camii, Kadırga
Sultanahmet Camii, Sultanahmet
Süleymaniye Camii, Süleymaniye
Sümbül Efendi Camii, Kocamustafapaşa
Sütlüce Camii, Sütlüce
Şahsultan Camii, Davutpaşa
Şahsultan Camii, Eyüp
Şahugeda Mescidi, Langa
Şehzade Camii, Şehzadebaşı
Şepsafa Camii, Unkapanı
Şeyh Murat Camii, Yavuzselim
Şeyh Süleyman Mescidi, Zeyrek
Şeyh Vefa Camii, Vefa
Tahiriye Mescidi, Çırçır
Tahtaminare Mescidi, Balat
Takyeci Mescidi, Otakçılar
Takyeci Mescidi, Silivrikapı
Takyeci Mescidi, Topkapı
Tantavi Camii, Rami
Taşlıtarla Camii, Taşlıtarla
Tatlıkuyu Mescidi, Gedikpaşa
Tatlıkuyu Mescidi, Guraba
Taş Camii, Zeytinburnu
Tavaşı Mescidi, Kumkapı
Tekke Mescidi, Cağaloğlu
Tekneciler Mescidi, Zindankapı
Telsiz Mescidi, Zeytinburhnu
Terziler Mescidi, Sultanahmet
Topçular Mescidi, Rami
Turşucu Camii, Halıcığlu
Tuti Latif Mescidi, Keçeciler
Uzunyusuf Mescidi, Mevlanakapı
Üçmihraplı Cami, Unkapanı
Üskübiye Mescidi, Yerebatan
Üsküplü Mescidi, Cibali
Valdehanı Mescidi, Çakmakçılar
Veledi Karabaş Mescidi, Mevlanakapı
Vidoz Mescidi, Davutpaşa
Yarhisar Mescidi, Fatih
Yatağan Camii, Eğrikapı
Yavaşca Şahin Camii, Uzunçarşı
Yavuz Selim Camii, Yavuzselim
Yavedut Camii,Defterdar
Yayla Mescidi, Mevlanakapı
Yazıcı Camii, Fethiye
Yeni Camii, Eminönü
Yenimahalle Mescidi, Eğrikapı
Yeşilköy Mescidi, Yeşilköy
Yolgeçen Mescidi, Altımermer
Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp
Zeynep Hatun Camii, Eyüp
Zeynep Sultan Camii, Gülhane
Zeyrek Camii, Zeyrek
Zihkirci Mescidi, Altımermer
Zincirlikuyu Camii, Edirnekapı
Galata, Beşiktaş, Sarıyer[değiştir | kaynağı değiştir]
Abbas Ağa Camii, Beşiktaş
Afet Yola Camii, Levent
Ağa Camii, Beyoğlu
Akarca Mescidi, Fındıklı
Akbaba Mescidi, Beykoz
Alaca Mescit, Galata
Alçakdam Mescidi, Cihangir
Ali Kethüda Camii, Sarıyer
Ali Paşa Camii, İstinye
Arap Camii, Galata
Arap İskelesi Mescidi, Beşiktaş
Asariye Camii, Çırağan
Ayazağa Köyü Camii, İstinye
Azapkapı Camii, Galata
Bağodaları Mescidi, Kabataş
Bahçeköy Mescidi, Büyükdere
Bahçeköy süleyman - hasan yazıcı-şadırvanı- camii-sarıyer
Bahçeköy sabri artam camii-sarıyer
Bahçeköy merkez camii- sarıyer
Baltalimanı Camii, Baltalimanı
Bebek Camii, Bebek
Bedrettin Mescidi, Kasımpaşa
Behram Çavuş Camii, Feriköy
Bostaniçi Mescidi, Tophane
Cavit Ağa Camii, Ortaköy
Cendereci Muhittin Camii, Ayazağa
Cerrah Mahmut Efendi Camii, Büyükdere
Cihangir Camii, Cihangir
Çağlayan Camii, Çağlayan
Çanakçılimanı Mescidi, Beşiktaş
Çorlulu Ali Paşa Camii, Kasımpaşa
Çubuklu Ocağı Mescidi, Çubuklu
Çukurcuma Camii, Tophane
Defterdarburnu Mescidi, Ortaköy
Derviş Reis Mescidi, İstinye
Dikilitaş Camii, Balmumcu
Dolmabahçe Camii, Dolmabahçe
Ekmekçibaşı Mescidi, Akaretler
Emekyemez Camii, Galata
Emin Bey Camii, Kasımpaşa
Emirgan Hamid-i Evvel Camii, Emirgan
Eski Yağkapanı Camii, Galata
Feriköy Paşa Mahallesi Camii, Feriköy
Fındıklı Camii, Fındıklı
Firuz Ağa Camii, Tophane
Gedik Abdi Mescidi, Kasımpaşa
Güzelce Kasımpaşa Camii, Kasımpaşa
Hacı Ahmet Camii, Kasımpaşa
Hacı Hüsrev Camii, Hacıhüsrev
Hacı Mahmut Efendi Camii, Ortaköy
Hamam Camii, Rumelihisarı
Hamidiye Camii, Yıldız
Hazinedar Mescidi, Serencebey
Hendek Mescidi, Tophane
İbadullah Camii, Kasımpaşa
İskele Camii, Kasımpaşa
İskele Camii, Rumelihisarı
Kabataş Camii, Kabataş
Kadirihan Mescidi, Cihangir
Kalyoncular Kışlası Camii, Kasımpaşa
Kamer Hatun Camii, Beyoğlu
Karabaş Tekkesi Mescidi, Tophane
Karaimam Mescidi, Kasımpaşa
Karakaş Mescidi, Rumelikavağı
Karakethüda Camii, Büyükdere
Karanlık Mescit, Galata
Kazancı Camii, Taksim
Kemankeş Mustafa Paşa Camii, Galata
Ketanizade Ömer Paşa Mescidi, Cihangir
Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane
Kireçburnu Camii, Kireçburnu
Koltukçu Mescidi, Kasımpaşa
Kurşunlu Mahzen Camii, Galata
Kurt Çelebi Camii, Kulaksız
Kurtuluş Camii, Kurtuluş
Kuştepe Camii, Kuştepe
Küçük Piyale Mescidi, Kasımpaşa
Kürkçübaşı Mescidi, Kireçburnu
Kürkçübaşı Camii, İstinye
Maçka Mescidi, Maçka
Mecidiye Camii, Çırağan
Mecidiyeköy Camii, Mecidiyeköy
Meşrutiyet Camii, Şişli
Muradiye Camii, Nişantaşı
Muradiye Camii, Okmeydanı
Neslişah Nescidi, İstinye
Nimet Abla Camii, Esentepe
Nusretiye Camii, Tophane
Okçu Musa Camii, Galata
Okmeydanı Mescidi, Okmeydanı
Orhaniye Kışlası Camii, Yıldız Sarayı, Beşiktaş
Ortabayır Camii, Gültepe
Ortaköy Camii, Ortaköy
Ortaköy Mescidi, Ortaköy
Osman Reis Camii, Tarabya
Palamut Mescidi, Beyoğlu
Pişmaniye Mescidi, Fındıklı
Pişmaniye Mescidi, Kasımpaşa
Piyale Paşa Camii, Kasımpaşa
Poligon Merkez Camii,İstinye
Raif Ağa Camii, Maçka
Reşit Paşa Camii, Emirgan
Saçlı Emir Efendi Camii, Kulaksız
Sadık Efendi Mescidi, Beşiktaş
Sakızağacı Camii, Sakızağacı
Seferikoz Mescidi, Kasımpaşa
Selami Efendi Mescidi, Kısıklı
Sinan Paşa Camii, Beşiktaş
Sinan Paşa Mescidi, Okmeydanı
Sirkeci Mescidi, Kulaksız
Sirkecibaşı Mescidi, Taksim
Sormagir Odaları Mescidi, Akaretler
Sultan Beyazıt Mescidi, Galata
Süruri Mescidi, Beyoğlu
Şahkulu Mescidi, Tünel
Şehsuvar Camii, Kuledibi
Şişli Camii, Şişli
Tahtakadı Camii, Kasımpaşa
Teşvikiye Camii, Nişantaşı
Tevfikiye Camii, Akıntıburnu
Tezkereci Camii, Kuruçeşme
Tumtum Mescidi, Tophane
Uskumru Köyü Mescidi, Sarıyer
Uzuncaova Mescidi, Akaretler
Vakıfbahçe Uhud Camii, Reşitpaşa
Valide Camii, Rumelikavağı
Vişnezade Camii, Dolmabahçe
Yahya Efendi Camii, Beşiktaş
Yahya Kethüda Camii, Kasımpaşa
Yeldeğirmeni Mescidi, Kasımpaşa
Zekeriya Köyü Camii-Büyükdere
Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu[değiştir | kaynağı değiştir]
Avcılar Merkez Camii, Avcılar
Esenler Merkez Camii, Esenler
Esenler Birlik Camii, Esenler
Güneşli Merkez Camii, Güneşli
Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Avcılar
İkitelli Merkez Camii, Küçükçekmece
Mareşal Çakmak Mahallesi Camii, Güngören
Uhud Camii, Güngören
Yenibosna Merkez Camii, Yenibosna
Çinili Camii, Bahçelievler
Ulubatlı Hasan Camii, Bahçelievler
Hafız Ali Camii, Bahçelievler
Zeytinburnu Sümer Camii, Zeytinburnu
Zeytinburnu Yenidoğan Camii, Zeytinburnu
Zeytinburnu Sümer İmam-ı Cafer Camii, Zeytinburnu
Yavuz Selim Camii, [[Cennet, Küçükçekmece
Yıldız Camii, Tepeüstü, Küçükçekmece
Mevlana Camii, Tepeüstü, Küçükçekmece
Fatih Camii, Gültepe, Küçükçekmece
Hicret Camii, Mahmutbey, Bağcılar
Şirinevler Ulu Camii, (1979), Bahçelievler - İstanbul'un en büyük ikinci camisidir.
Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii, Bakırköy
Anadolu yakası[değiştir | kaynağı değiştir]
Ağa Camii, Üsküdar
Ağa Mescidi, Üsküdar
Ağva Mescidi, Ağva
Ahmediye Camii, Ahmediye
Ahmet Çavuş Camii, Şile
Ahmet Çelebi Mescidi, Üsküdar
Ahmetli Köyü Camii, Ahmetli
Akşemseddin Camii, Kartal
Alemdağ Mescidi, Alemdağ
Ali Reis Mescidi, Anadolukavağı
Altıntepe Camii, Küçükyalı
Altunizade Camii, Küçükçamlıca
Anadoluhisarı Camii, Anadoluhisarı
Anadolukavağı Mescidi, Anadolukavağı
Arakiyeci Mescidi, Üsküdar
Ayazma Camii, Üsküdar
Babussaade Ağası Camii, Üsküdar
Bademlik Camii, Kaynarca
Baki Efendi Camii, Üsküdar
Başıbüyük Köyü Camii, Erenköy
Beraat Camii, Ümraniye
Beyazıt Kethüda Camii, Kadıköy
Beykoz Camii, Beykoz
Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii, Küçükçamlıca
Bostancı Camii, Bostancı
Bulgurlu Mescidi, Bulgurlu
Bulgurlu Mescidi, Üsküdar
Burhaniye Camii, Beylerbeyi
Bülbülderesi Mescidi, Üsküdar
Büyükbakkalköy Camii, Kartal
Cafer Ağa Camii, Kadıköy
Cedit Valide Camii, Üsküdar
Cendereci Muhittin Camii, Ayazağa
Cerrah Mahmut Efendi Camii, Büyükdere
Cumhuriyet Camii, Maltepe
Çakır Ağa Mescidi, Kadıköy
Çakırcıbaşı Camii, Doğancılar
Çamlıca Camii, Büyükçamlıca
Çamlık Mescidi, Sarıgazi
Çavuşoglu Camii, Kartal
Çengelköy Mescidi, Çengelköy
Çengelköy Mescidi, Dereboyu
Çınar Camii, Kartal
Çınar Camii, Küçükyalı
Çinili Cami, Üsküdar
Davut Paşa Camii, Üsküdar
Debbağlar Mescidi, Üsküdar
Değirmenocağı Mescidi, Anadoluhisarı
Dereski Mescidi, Dereski
Emek Camii, Küçükyalı
Emin Ali Paşa Camii, Şemsettin Günaltay Caddesi
İstasyon Camii, Erenköy
Faik Bey Mescidi, Kadıköy
Faik Paşa Camii, Acıbadem
Fatih Mescidi, Salacık
Fatih Namazgahı, Anadoluhisarı
Fenayi Tekkesi Mescidi, Çavuşbaşı
Feneryolu Camii, Feneryolu
Feridun Paşa Camii, Üsküdar
Fıstıklı Mescidi, Beylerbeyi
Galip Bey Camii, Küçükyalı
Galip Paşa Camii, Erenköy
Göksu Mescidi, Anadoluhisarı
Gözcübaba Camii, Göztepe
Göztepe Camii, Göztepe
Gülfem Hatun Camii, Üsküdar
Gümüşsu Camii Şerifi
Halis Efendi Camii, Göztepe
Hasan Paşa Mescidi, Kefeli
Hatice Hatun Mescidi, Üsküdar
Haydarpaşa Mescidi, Haydarpaşa
Hazreti Ali Camii Çakmak
Hazreti Ömer Camii, Sarıgazi
Hicret Camii, Kartal
Hüdayi Aziz Mahmut Efendi Camii, Üsküdar
Hünkar İskelesi Camii, Beykoz
İbrahim Ağa Camii
İbrahim Ağa Çayırı Mescidi, Haydarpaşa
İçerenköy Camii, İçerenköy
İhsaniye Camii, Üsküdar
İncirkökü Camii, Paşabahçe
İskender Paşa Camii, Beykoz
İstavroz Camii, Beylerbeyi
Kadı Mescidi, Ayaspaşa
Kandilli Camii, Kandilli
Kanlıca Camii, Kanlıca
Kaptan Hasan Paşa Camii, Kadıköy
Kaptan Paşa Camii,
Karacaahmet Camii, Karacaahmet
Kartal Camii, Kartal
Kazasker Camii, Kadıköy
Kazasker Mescidi, Üsküdar
Kazdalzade Camii, Bağlarbaşı
Kerime Hatun Camii, Çengelköy
Kethuda Camii, Kadıköy
Kıbrıs Şehitler Camii, Kartal
Kılavuzçayırı Camii, Küçükyalı
Kısıklı Mescidi, Kısıklı
Kosra Mescidi,
Kozyatağı Camii, Kozyatağı
Köy Hizmetleri Camii, Kartal
Kulebahçe Mescidi, Kuleli
Kumru Mescidi, Üsküdar
Kurfalı Merkez Camii, Kartal
Kuzguncuk Camii, Kuzguncuk
Küçük Selimiye Mescidi, Karacaahmet
Küçükbakkalköy Mescidi, İçerenköy
Küçüksu Namazgahı, Küçüksu
Küçükyalı Merkez Camii, Küçükyalı
Maltepe Camii, Maltepe
Madenler Mevlana Camii, Sarıgazi
Meryemzade Mescidi, Beykoz
Mihrimah Camii, Merdivenköy
Mihrimah Camii, Üsküdar
Mihrişah Camii, Boyacıköy
Mirahur Mescidi, Üsküdar
Mirzazade Camii, Üsküdar
Moda Camii, Moda
Molla Mansur Camii, Üsküdar
Mumcubaşı Mescidi, Sultantepesi
Nasuh Tekkesi Camii, Doğancılar
Onikiler Camii, Fikirtepe
Osman Ağa Camii, Kadıköy
Paşabahçe Camii, Paşabahçe
Paşalimanı Camii, Üsküdar
Pazarbaşı Mescidi, Üsküdar
Pendik Merkez Camii, Pendik
Rasim Paşa Camii, Kadıköy
Reyhanoğlu Camii , Sultanbeyli
Rum Mehmet Paşa Camii, Üsküdar
Saksuncular Mescidi, Kuleli
Sarıkadı Karyesi Mescidi, Üsküdar
Selamiye Camii, Selamsız
Selimiye Camii, Üsküdar
Sinan Efendi Mescidi, Anadoluhisarı
Sinan Efendi Mescidi, Kanlıca
Sinan Paşa Mescidi, Üsküdar
Solak Sinan Mescidi, Üsküdar
Söğütlüçeşme Camii, Söğütlüçeşme
Suadiye Camii, Suadiye
Sultan Mahmut Camii, Üsküdar
Sultan Mustafa Camii, Kadıköy
Sultanlar Camii, Sarıgazi
Süleyman Paşa Camii, Üsküdar
Şakirin Camii, Üsküdar
Şemsi Paşa Camii, Üsküdar
Şeyh Camii, Üsküdar
Şifa Camii, Şifa
Şuca Ahmet Paşa Camisi, Üsküdar
Şucağ Bağı Mescidi, Acıbadem
Takkeci Mescidi, Üsküdar
Taşçılar Camii, Üsküdar
Tavaşi Hasan Ağa Camii, Üsküdar
Tepeköy Camii, Paşabahçe
Tuğlacı Camii, Feneryolu
Tunusbağı Mescidi, Üsküdar
Ümraniye Camii, Ümraniye
Üryanizade Mescidi, Kuzguncuk
Ütik Valide Camii, Toptaşı
Vaniköy Camii, Vaniköy
Yalıköyü Camii, Yalıköyü
Yalıköyü Mescidi, Beykoz
Yenimahalle Merkez Camii, Beykoz
Yorus Kale Mescidi, Kavak
Yunus Emre Camii, Sarıgazi
Yuşadağ Mescidi, Yuşâ Tepesi
İmam-ı Azam Camii, Ümraniye
Zihni Paşa Camii, Erenköy
Zühtü Paşa Camii, Kızıltoprak
Adalar[değiştir | kaynağı değiştir]
Burgazada Camii, Burgazada
Heybeliada Camii, Heybeliada
Kınalıada Camii, Kınalıada
Hamidiye Camii , Büyükada
Kumsal Camii, Büyükada
Nizam Camii, Büyükada

Vikipedi, özgür ansiklopedi........