Türkiye Eğtim Gönülleri VakfıAcıbadem Cad. Rauf Paşa Hanı Sokak No: 42 34660 Acıbadem / İstanbul Tel : 0 216 290 70 00 Fax : 0 216 492 32 33 E-mail : tegv@tegv.org


Türkiye Eğtim Gönülleri Vakfı

Kuruluş Hikayemiz

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile "devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak" amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

TEGV, bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen 55 kişilik bir mütevelli heyetiyle kuruldu.

İlköğretim çağındaki çocuklara "okul dışı eğitim desteği" vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından "izin almadan yardım toplama" hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı.

Varoluş Nedenimiz

"Türkiye'nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir."

Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır.

Amacımız

TEGV'in amacı; İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır.

TEGV, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolu' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir.

Değerlerimiz

Bağımsızlık: Vakfımız, tüm kurum ve kişilerden bağımsızdır.
Misyon Odaklılık: Kaynaklarımızı, Vakıf Senedimizde yer alan temel amaçlar doğrultusunda kullanırız.
Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı: Bütün çalışanlarımıza, gönüllülerimize, çocuklarımıza, bağışçılarımıza ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız. TEGV'de din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösteririz. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.
Güvenilirlik: Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyarız. Paydaşlarımızın gizlilik kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız.
İşbirliği ve Dayanışma: Bütün sivil toplum kuruluşlarını paydaşımız olarak görür; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.
Haklar ve Sorumluluklar: Tüm çalışmalarımızda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne titizlikle uyarız. Vakfımızın mütevellileri, yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları aktif sorumlu yurttaşlığın gereklerini yerine getirir. Gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden, bugünün kaynaklarını etkin biçimde kullanmaya önem verir ve bu duyarlılığı tüm çalışmalarımıza yansıtırız.
Yenilikçilik: Vakfımız sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yenilikçi bir yaklaşımı benimser, çalışmalarında özgün modeller geliştirir ve uygular.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Global Compact
Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS), 'dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimidir.' Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişim olan KİS, evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı bir ilkeler bütünüdür. 2000 yılında başlatılmış olan KİS girişimi doğrultusunda, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2007 yılı itibarı ile yaklaşık 100 ülkeden 3000 katılımcı şirkete ek olarak 700 uluslararası sivil toplum kuruluşu ve örgüt, KİS'e katılmıştır. TEGV olarak çocuklarımıza daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla, Ekim 2007 tarihinde imzalamış olduğumuz (KİS) çerçevesinde, bu konudaki çabalarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz. Geniş kapsamlı farkındalık ve iletişim faaliyetleri sürdürülürken, insan hakları konusunda çocuklarımızın da farkındalığını sağlamak için çocuk hakları ile ilgili eğitimler düzenlenmekte, mülteci çocuklarımız için diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışma hakları konusunda tüm yasal ve etik değerlere uygun davranarak çalışanlarımızın eğitimleri ile kişisel ve profesyonel gelişimleri sağlanmaktadır. Çevre konusunda hem çocuklarımızın eğitiminde hem de iş süreçlerinde geri dönüşüm ve yeşil BT uygulamalarına geçilmiştir. KİS imzacılarından ilk 2 yılın sonunda istenilen İlerleme Raporu'nu 2009 yılında yayınladık. Raporumuzda, faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı planlayabilmek amacıyla, 2008 yılındaki Karbon Ayak İzimizi çıkardık. Sonuçlar, Türkiye ortalamasının altında olması açısından sevindirici olmakla beraber, daha sürdürülebilir bir dünya için bu noktadan sonra Vakıf olarak emisyonumuzu azaltmanın, ayak izimizi küçültmenin yollarını arayacağız.

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation – IYF)

Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF), çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren dünya çapındaki en büyük sosyal kuruluşlardan biridir. 1990'dan bu yana 70'e yakın ülkede faaliyet gösteren IYF, gençlerin kendi toplumlarının sorunlarına çözüm üreten ve bulundukları ortamlardaki yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan programlara destek veriyor. Bugüne kadar yüzlerce şirket ve sivil toplum kuruluşunun örnek oluşturan sosyal sorumluluk projelerine destek veren IYF milyonlarca gence, temel yaşam becerileri kazandırarak eğitim ve gelişim olanakları sağlamaya devam ediyor. TEGV, 2003 yılından itibaren IYF ve Nokia işbirliği ile Düşler Atölyesi programını uygulamaktadır. Düşler Atölyesi, Nokia ve IYF'in dünya üzerinde 24 ülkede yaşama geçirdiği "Make a Connection" programının ülkemizdeki uygulanışıdır. Gönüllülere ve çocuklara plastik sanatlar yoluyla yaşam becerileri kazandıran Düşler Atölyesi Projesi ile Türkiye, Make a Connection programına katılan 14. ülke olmuştur.

Adım Adım Oluşumu

Adım Adım Oluşumu (AAO), profesyonel olarak çeşitli şirket ve kurumlarda çalışan amatör sporculardan oluşuyor. AAO'nun amacı, sportif etkinlikler aracılığıyla, ihtiyacı olan kişi ve kurumları, yardımda bulunmak isteyen kişi ve kurumlarla buluşturmaktır. Türkiye içinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen spor organizasyonlarına katılan amatör sporcular, bu spor etkinlikleri öncesinde ve sonrasında AAO'nun destekleme kararı aldığı STK'lar için yapacakları bağış çağrısı ile bağışçıların bağışlarını ilgili STK'ya yönlendirerek sportif etkinliği toplum yararına dönüştürmeye çalışmaktadır. Adım Adım koşucuları, 2009 yılında Runtalya ve Avrasya Maratonu'nda Vakfımızı desteklemek için koşarak, 955 çocuğumuzun eğitimine destek oldular, 2010 yılında Mardin Savur ve Mardin Midyat Öğrenim Birimlerimizi üçer yıllığına sahiplendiler. 2011 yılında Runtalya ve Avrasya maratonlarında koşan Adım Adım Oluşumu koşucularının 2.000'e yakın bağışçıdan sağladıkları bağışlarla yeni bir TEGV Ateşböceği harekete geçti.

Evimiz İstanbul

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Evimiz İstanbul Projesi 2010 yılı boyunca TEGV'in İstanbul'da bulunan tüm etkinlik noktalarında uygulandı. Evimiz İstanbul Projesi kapsamında uygulanan bir yarıyıllık Evimiz İstanbul Kulüp Etkinlikleri, üç saatlik "Zaman Tünelinde İstanbul" Kısa Süreli Etkinliği, Ateşböceği Etkinlikleri ve Kültür Tırı Etkinlikleri ile İstanbul'da yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar yaşadıkları kenti daha yakından tanıdılar. Proje ile çocuklarda kent kültürü bilincinin geliştirilmesi, kentin kültürel dokusu üzerine farkındalık yaratılması, kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve kültür ve sanat alanlarındaki yaratıcılıkların desteklenmesi amaçlandı.

Avrupa Kültür Başkenti

Evimiz İstanbul Projesi, etkinliklerini TEGV'in İstanbul'daki 2 Eğitim Parkı, 6 Öğrenim Birimi, 2 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi'nde ve bu proje için özel olarak tasarlanan Kültür Tırı ile İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle çocuklarla buluşturdu. Ayrıca İstanbul'da bulunan her ilköğretim okulundan Evimiz İstanbul Öğretmen Seminerleri'ne katılan yaklaşık 3.000 gönüllü öğretmen ise, Evimiz İstanbul Projesi'ni TEGV'in Etkinlik Noktaları'nın yanı sıra kendi ilköğretim okullarında da uyguladı. 2011 yılı itibariyle Evimiz İstanbul Projesi İstanbul'daki etkinlik noktalarımızda uygulanmaya devam ediyor, Kültür Tırı ise 'Evimiz İstanbul Ateşböceği' olarak çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Buna ek olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Evimiz İstanbul" etkinliğini müfredata alarak tüm ilköğretim okullarında "İstanbul Dersi" olarak uygulamaya koydu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi-Topluma Hizmet Uygulamaları

Anadolu Üniversitesi

Türkiye genelinde Topluma Hizmet Uygulamaları, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sivil Toplum Çalışmaları çerçevesinde üniversitelerin ilgili bölümleri ve etkinlik noktalarımız arasında etkin bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı 'Topluma Hizmet Uygulamaları' (THU) dersi kapsamında 2007 yılından bu yana 2.500'den fazla üniversite öğrencisi gönüllülük kavramıyla tanışarak TEGV' de sürdürülen faaliyetlere destek verdi.

Üniversitelerle yürütülen bu çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla, 2010-2011 etkinlik yılı başında TEGV noktalarının bulunduğu 35 ildeki toplam 78 Üniversite Rektörlüğü ve 44 Eğitim Fakültesi Dekanlığıyla iletişime geçilerek işbirliğimizin kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile THU kapsamında bir protokol imzalanarak öğrencilerin TEGV'de gönüllülük yapmaları konusunda önemli bir işbirliği zemini oluşturuldu. Protokol kapsamında, Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları derslerinde Eskişehir Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitim etkinliklerine gönüllü olarak katılıyorlar. Etkinliklere katılan üniversite öğrencilerinin gönüllülük kavramıyla tanışmaları, aktif sorumlu yurttaşlar olarak toplumun gelişmesine yönelik olumlu bir katkı sağlamaları için fırsat oluşturulacak, ayrıca aldıkları eğitimler ve yapacakları çalışmalar ile bireysel ve çevresel kazanımları arttırılarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunulacak.

Sosyal Adım girişiminin bir parçası olan Ekle Destekle, kişiler ya da kurumların her gün internette geçirdikleri dakikaları çocukların eğitimine, daha çok ağaca, daha çok kültüre ve sanata çevirmeyi amaçlıyor. Üstelik kişi ya da kurumlar bunun için para harcamıyor. Ekle Destekle uygulamasını ücretsiz olarak bilgisayarına güvenle indiren kullanıcılar, internette kaldıkları süre boyunca destek vermek istedikleri sosyal projeye, uygulama içinde reklam veren firmalar vasıtasıyla hiç para ödemeden maddi kaynak sağlıyor. Bu uygulama bir yandan sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal projelere ihtiyaç duydukları sürdürülebilir maddi kaynaklara ulaşma imkânı sağlarken, diğer yandan markalara hedef kitlesi ile iletişim kurma ve sosyal bir projeye destek verme fırsatı veriyor. Kullanıcılar ise internette daha önce ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam ederek tercih ettikleri STK'ları desteklemiş oluyorlar. Ekle Destekle, bilgisayarlara indirilirken, kullanırken ve kullandıktan sonra herhangi bir güvenlik sorunu yaratmıyor. Ekle Destekle'yi kullanarak destek olunan sosyal projelere aktarılan maddi kaynaklar ve bu kaynağın nasıl kullanıldığı bağımsız kuruluşlar tarafından denetleniyor ve Ekle Destekle resmi internet sitesinde (http://www.ekledestekle.com) yayınlanıyor. Ekle Destekle kullanıcıları isteğe bağlı olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve TEMA'yı destekleyebiliyor. Kullanıcılar bu STK'ların tümünü ya da sadece istediklerini seçerek destek verebiliyorlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation), Sylvan/Laureate Vakfı (Sylvan/Laureate Foundation) ve TEGV işbirliği ile hayata geçirilen "BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri" projesi, Türkiye'nin 2010 yılında dahil olduğu YouthActionNet® Ulusal Enstitü kapsamında hayata geçirilmektedir. Hızla değişen küresel mücadele ortamında yoksulluk, iklim değişiklikleri, HIV/AIDS, açlık, evsizlik ve işsizlik gibi konularda genç neslin üzerine daha önce hiç olmadığı kadar sorumluluk düşüyor. "BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri" projesi, çevrelerinde pozitif değişiklik yaratmış ve topluma fayda sağlamış 18-29 yaş arasındaki gençleri hedeflemektedir. Bu proje çerçevesinde genç insanların hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma pozitif değişiklik getirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri güç, destek ve eğitim olanaklarını sunulmaktadır. 2010'da TEGV'in de proje seçici kurulunda bulunduğu jüri değerlendirmesinde finale kalan 10 genç sosyal girişimci 3.500 dolar maddi ödül yanında YouthActionNet® "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" programına katılmaya hak kazandı. TEGV, aynı zamanda finalistlerin aldığı eğitim programının içeriği ve uygulamasına katkı sunarak sivil toplum ve akademi işbirliği alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Bunun yanı sıra TEGV gönüllülerinin "BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri" projesine başvurmaları teşvik edilerek sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması konusunda destek verildi.