Doğancılar SokakAcıbadem Caddesi’ni Eczacı Necip Akar Sokağa bağlayan sokaktır. Akağac ve Barış sokakları ile dört yol ağzı yaparak kesişir. Nişantaşı Yolu Sokağı’na paralel uzanmaktadır.


Doğancılar Sokak

Doğancılar Sokak

Acıbadem Caddesi’ni Eczacı Necip Akar Sokağa bağlayan sokaktır. Akağac ve Barış sokakları ile dört yol ağzı yaparak kesişir. Nişantaşı Yolu Sokağı’na paralel uzanmaktadır. Sokak adını Sultan II. Selim ve III. Murat’ın nedimleri Doğancı Hacı Ahmet Paşa’dan almaktadır. Doğancı Ahmet Paşa, Candaroğulları soyundan ve Kızıl Ahmet Paşa sülalesindendir. Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş; önce çakırcıbaşı, 1555 yılında büyük mirahor 1558’de Konya ve Rumeli Beylerbeyi, 1563’te de Şam Beylerbeyi, ikinci kez 1571’de Konya Beylerbeyi görevlerine getirilmiştir. Av merakından ötürü “Doğancı” ismi ile tanınmış olup 1577 yılında da vefat etmiştir. İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Aziz Mahmud Hudai Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan ve kendisinin sağlığında, 1576–1577 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırdığı türbede yatmaktadır. Evliya Celebi’nin aktardığına göre, bu sokağın bulunduğu Doğancılar Semti adını, padişahların; ala doğan, akdoğan, delice, doğan çakır doğan vb. Av kuşlarını yetiştiren ve bu eğlencelerde hizmet gören Doğancılar Bölüğü’nden almaktadır. Bu teşkilat 40 kişilik bir cemaat olup Enderunların beşinci kısmı kabul edilmişlerdi. Başlarında bulunan genç ağaları Doğancı başı” adını taşımakta, padişah ava çıktığında neferleri ile birlikte onun maiyetinde bulunmakta idi. Üsküdar’daki Doğancılar Meydanı, “Doğancılar Ocağı”nın ana mekanı idi. Üsküdar’ın yedi tepesinden biri üzerinde bulunan bu maruf ve ünlü meydan, Üsküdar İskelesi ile Kadıköy yolu üzerindedir. Öte yandan Üsküdar’da padişahın kaldığı “Doğancılar Sarayı”nın da bu meydanın yanında olduğu rivayet edilmektedir. Bu saraydan bügüne en kücük bir iz bile kalmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, “Cakırcıbaşı Hasan Paşa Cami”nin yapılmasıyla iskan edilen bu semtte, sefer sırasında, padişahların ve serdarların önünde çok parlak merasimler yapılırdı. “Doğancılar Meydanı”nda yapılan resmi geçide, ordunun ihtiyacını karşılamak amacı ile sefere katılan bir çok sanat ehli ve esnaf katılırdı. Aynı zamanda, her sene recep ortasındaki yüksek taş duvar 1973 senesine kadar duruyordu. Daha evvel bu yerde padişahların muhteşem, kırmızı otağlarının kurulduğu sanılmaktadır.“Doğancılar Sarayı” da burada idi. Üsküdar’ın yönetim amirleri olan Üsküdar Çorbacısı ve Üsküdar Ustasının konaklarının da bu meydanın civarında olduğu rivayet edilmektedir. Surre Alayı’nın gönderilmesi sırasında, bir veya birkaç gece bu konakta ve daha sonra da mutasarrıflık binasında kaldığı bilinmektedir. Üsküdar’ın yüzyıllar boyu devam eden “Cuma Pazarı”, 1918 tarihine kadar burada kurulurdu. Daha evvel bu pazarın, Mihrimah Sultan Camii önünde kurulduğunu Eremya Celebi’nin (1637-1695) “İstanbul Tarihi” adlı eserinden öğrenmekteyiz. 1919 yılında Doğancılar Parkı’nın yapılması ile pazar, evvela Uncular Caddesi’ne ve daha sonra da Hudai Efendi Camii önüne ve sonra EsvapcıSokağı’na nakledilmiştir. Üsküdar’ın en meşhur eczanesi de Doğancılar Meydanı’nda idi. Burada Nevruz macunları satılır ve ayrıca bir de zayice (yıldızların belli zamandaki yerlerini ve durumlarını gösteren cetvel) dağıtılırdı. Bu zayicelerden birinde verilen bir tarihte güneşin Hamel burcuna gireceği ve Nevruz-i Sultani itibar olunacağı ve bu şifa macunu böyle bir günde yenilirse dertlerin giderileceği ve ferahlığın geleceği yazılmıştı. Bugün Doğan Lisesi olan eski Üsküdar Emlak Vergi Dairesi’nin bulunduğu yerde de, sonradan “Aypark Sineması” olan “Dilkuşa Tiyatrosu” vardı. Doğancılar Meydanı 1908-Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra bayram yeri kabul edilmiş ve bir müddet sonra da 1919 senesinde parkın yapılması üzerine bayram yeri Duvardibi’ne nakledilmiştir. Parkın yapılması sırasında Doğancılar Camii kıblesi tarafında olan mezarlık da şimdiki yerine nakledilmiştir. “Doğancılar Parkı”, Cemil Paşa’nın (Topuzlu) şehreminliği (Belediye Başkanlığı) sırasında, Mimar Vedat Tek Bey (1873 -1942) tarafından tanzim ve inşa edilmiştir. Cemil Paşa, Üsküdarlı olup 1868’de Salacak’ta doğmuştur. Cemil Paşa Doğancılar Parkı’nı, 5 Mayıs 1919/28 Şubat 1920 tarihlerinde ikinci şehreminliği

zamanında gercekleştirmiştir.