Şevket Paşa SokakÜsküdar’ın Acıbadem Mahallesi sokaklarından olan Şevket Paşa sokağı Acıbadem Caddesi ile Günal ve Uzunçayır sokaklarını birbirlerine bağlamaktadır


Şevket Paşa Sokak

Şevket Paşa Sokak       

Üsküdar’ın Acıbadem Mahallesi sokaklarından olan Şevket Paşa sokağı Acıbadem Caddesi ile Günal ve Uzunçayır sokaklarını birbirlerine bağlamaktadır. Sokağa adını veren Mahmud Şevket Paşa son dönem siyasi tarihimizin meşhur isimlerinden biridir. Mahmud Şevket, İlk eğitimini Bağdat’ta gördükten sonra İstanbul’a gelmiş ve 1882’de kurmay yüzbaşı olarak Mekteb-i Harbiye’yi bitirmiştir. Önce Girit’te daha sonra Mekteb-i Harbiye’de öğretmenlikten sonra bir süre Baron von der Goltz’un maiyetinde çalışmıştır. Sırasıyla kolağası (1884), binbaşı (1886), kaymakam (1889), miralaylığa (1891) ve 1899’da mirlivalığa (tuğgeneral) yükseltildi. Yurtiçinde ve yurt dışında birçok vazifede bulunan Paşa 1901’de ferik olarak Kosova valiliğine atanmıştı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Selanik’te bulunan 3. Ordu Komutanlığına atanmış ve bu sırada 31 Mart Olayı’nın çıkması üzerine 1909’da İstanbul’a gelerek sıkıyönetim ilan etmişti. İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde harbiye nazırı, 23 Ocak 1913’de İttihat ve Terakki’nin gerçekleştirdiği hükümet darbesinden sonra (Babıâli Baskını) sadrazamlığa yükselmiştir. Dört ay on dokuzgün sadrazamlığı dönemde birçok iç ve dış mesele ile uğraşan Paşa; 11 Haziran 1913 günü Bayezid Meydanı’nda makam otomobilinin içinde iken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Türbesi Mimar Kemaleddin Bey tarafından yapılan paşanın kabri, İstanbul Şişli Hürriyet-i Ebediye Tepesindedir. Suikast sırasında içinde bulunduğu otomobil ve diğer eşyaları İstanbul Harbiye’deki Askeri Müze’de sergilenmektedir.