Semt isimleriAyrılık Çeşmesi (Haydarpaşa’da) Eskiden hac alayı bu çeşme çevresinde toplanır, oradan yola çıkardı. Hacca gidenler eşlerine, dostlarına orada veda ederek ayrılırlardı.


Semt isimleri

Ayrılık Çeşmesi (Haydarpaşa’da) — Eskiden hac alayı bu çeşme çevresinde toplanır, oradan yola çıkardı. Hacca gidenler eşlerine, dostlarına orada veda ederek ayrılırlardı.

Cihangir — Kanuni Sultan Süleyman pek sevdiği oğlu Cihangir için burada bir cami yaptırmıştı. Semt adını bu Cihangir Camisi’nden almıştır.

Çengelköy — XIX. yüzyılda Kaptan-ı deryalıklarda, valiliklerde bulunmuş yiğitliğiyle tanınmış Çengeloğlu Tahir Paşa burada bir mescit yaptırmıştı

Harem — Üsküdar Sarayı’nın harem dairesine gidecekler bu iskeleye çıkarlardı.

Haydarpaşa — III. Selim vezirlerinden Haydar Paşa oradaki kışlayı yaptırmıştı.

İhsaniye — Selimiye Kışlası ile Karacaahmet arasındaki bu mahallenin bulunduğu yerde eskiden bir saray vardı. Padişah, yıkılmaya yüz tutan bu sarayın arsasını halka «ihsan» ettiği için semtin adı «İhsaniye» kalmıştır.

Kabataş — İskelenin bulunduğu yerde eskiden büyük bir taş vardı. Osmanlı devri ileri gelenlerinden «Köse Kâhya» diye tanınmış Mustafa Necip Çelebi bu taşı yontturup iskele haline getirdi.

Kadıköy — Bugün Osmanağa Camisi diye anılan caminin yerinde eskiden Kadı Mehmet Efendi’nin yaptırdığı bir mescit vardı. Semtin adı bundan dolayı «Kadıköy» kalmıştır. Bugünkü camiyi I. Ahmet devrinde Babüşsaade Ağası Osman Ağa yaptırmıştır. Diğer bazı kaynaklara göre Bizans’ın fethinden sonra burası İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’e ihsan edilmiş, bundan ötürü de semt Kadıköy adını almıştır.

Kuzguncuk — Fatih Sultan Mehmet devrinde, Kuzgun Baba diye anılan bir derviş burada oturmuştu.

Üsküdar — Farsça «konak» anlamına gelir. Eskiden Anadolu’ya, İran’a, Arabistan’a gidip gelen kervanlar burada konaklardı.

Vaniköy — Eski adı Papaz bahçesi’ydi. IV. Mehmet, Şeyh-i Sultani Esseyit Mehmet Vani (Vanlı) ya bu yerleri hediye etti, o da kendisine burada bir yalı, bir iki ev yaptırdı.

Beylerbeyi — III. Murat devri beylerbeylerinden Mehmet Paşa’nm yalısı bulunduğu için köye de bu ad verilmiştir..

Arnavutköy — önceleri, Boğaziçi’nin bu sevimli semtinde Arnavutlar oturduğu için buraya bu ad takılmıştı

 

alıntıdır,