Tahririye SokakSümbülzâde ve Açık Türbe sokakları birbirine bağlayan L şeklinde bir sokaktır. Düğün Alayı Sokak ile kesişmektedir.


Tahririye Sokak

Tahririye Sokak

Sümbülzâde ve Açık Türbe sokakları birbirine bağlayan L şeklinde bir sokaktır. Düğün Alayı Sokak ile kesişmektedir. Tahririye; Yazı İşleri Müdürlüğü demektir. Muhtemelen bu sokak Üsküdar Mutasarrıflığı Tahririye Müdürlüğü’nün olduğu sokaktı. Bu yüzden de bu sokağa Tahririye Sokak adı verilmiştir. Aralık 1894 sonrası resmî yazışmalarda sokağın adı Tahririye Sokağı olarak geçmektedir.