Türbe Kapısı SokakHalk Caddesi’ni Aziz Mahmud Efendi Sokağı’na bağlayan dik bir sokaktır. Açık Türbe Sokağı ve Kapıcı Çıkmazı Sokağı ile kesişmektedir. Sokak adını Aziz Mahmud Hüdâî Hazretlerinin Türbesinden almaktadır.


Türbe Kapısı Sokak

Türbe Kapısı Sokak

Halk Caddesi’ni Aziz Mahmud Efendi Sokağı’na bağlayan dik bir sokaktır. Açık Türbe Sokağı ve Kapıcı Çıkmazı Sokağı ile kesişmektedir. Sokak adını Aziz Mahmud Hüdâî Hazretlerinin Türbesinden almaktadır. Ahmediye Meydanınını çevreleyen ve ona açılan sokaklardan birisidir. Günümüzde bu sokakta Çağdaş Drama Derneği, İlmi Etüdler Derneği, Lider Eğitim Kültür ve Sanat Derneği gibi sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bir zamanlar, Ağa Camii ve Devatîzâde Mehmet Talib Efendi Camii Mezarlığı, bugünkü şehir plânına göre Ahmediye Meydanı, Halk Caddesi, Türbe Kapısı Sokağı ve Açık Türbe Sokağı ile çevrili oldukça geniş bir alanı kaplıyordu. 1928 tarihlerinde kaldırılarak yerine Belediye Tahsil Şubesi ve PTT binaları yapılmıştır. Mezarlığın kaldırılması sırasında türbenin yan tarafında bulunan türbedar meşrutası da yok olmuştur. Buradaki şâhideler arasında en eski tarihlisi 1192 (1778) rakkamlısı olup ayrıca 13 dilimli Celvetî sikkeleri de vardır. Yalnız, PTT binasının yerinde, Göztepe Semti’nin kurucusu ve cami sahibi Serduhanî (baştütüncü) Mehmet Efendi’nin büyük bir hanı vardı