Bekir Sıtkı Sezgin SokakMütevelli Çeşmesi Sokağı’nı Şekercioğlu Sokağı’na bağlayan sokak, Süleyman Nazif ve Halil sokakları ile kesişmektedir. Sokağın bir bölümü Fidan Sokak iken ismi değiştirilmiş ve Bekir Sıtkı Sezgin Sokağı uzatılmıştır.


Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

Mütevelli Çeşmesi Sokağı’nı Şekercioğlu Sokağı’na bağlayan sokak, Süleyman Nazif ve Halil sokakları ile kesişmektedir. Sokağın bir bölümü Fidan Sokak iken ismi değiştirilmiş ve Bekir Sıtkı Sezgin Sokağı uzatılmıştır. Sokağa adını veren Bekir Sıtkı Sezgin, Klâsik Türk musikîsi üslûbunun en önemli temsilcilerinden biridir. Lise yıllarında babasının teşvikiyle İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na girdi. 1959’da TRT İzmir Radyosu’nun sınavını kazanarak “yetişmiş sanatkâr” olarak burada göreve başladı ve aynı yıl “Birinci Sınıf Ses Sanatkârı” unvanını aldı. 1973’de ise İzmir Radyosu’nda ‘Klâsik koro şefliğine’; 1976’da ‘İstanbul Devlet Türk Mûsıkisi Konservatuarı Öğretim üyeliği’ne getirildi. Daha sonra İstanbul Radyosu ses sanatkârlığı, Küçük koro şefliği ve TRT Merkez Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini ifa etti. 1985’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliğine başlayan Bekir Sıtkı Sezgin, 1996’da vefat etti.