Eski Dibek SokağıArpa, buğday, mısır gibi tahılları tokmaklarla döverek un haline getirmekte kullanılan içi çukur taşa dibek denir. Eskiden harman yerlerinde ve yerleşim yerlerinin belli yerlerinde dibek bulunur, hasat sonrası insanlar ürünlerini burada un haline getirirlerdi.


Eski Dibek Sokağı

Eski Dibek Sokağı

Arpa, buğday, mısır gibi tahılları tokmaklarla döverek un haline getirmekte kullanılan içi çukur taşa dibek denir. Eskiden harman yerlerinde ve yerleşim yerlerinin belli yerlerinde dibek bulunur, hasat sonrası insanlar ürünlerini burada un haline getirirlerdi. Muhtemelen bu sokakta da böyle bir dibek bulunuyordu. Şeyh Hamil Efendi Tekkesi Beylerbeyi, Arabacılar Sokağı ile Eski Dibek Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunmaktaydı. Dergâhın kurucusu ve ilk Şeyhi Osman Efendizâde Seyyid Şeyh Mustafa İzzet Efendi’dir. Dergâhı 1880 yılı Ağustos ayında oğlu Mehmed Hâmil Efendi ile birlikte kuran Mustafa İzzet Efendi Halvetîyye’nin Şâbanî koluna mensuptu. Bu yüzden kısa bir süre sonra Şeyhlikten çekilerek dergâhı tamamen oğluna bırakmıştır (1883). Dergâh, haremlik (10 oda), selâmlık (6 oda) ve kubbeli semâhâneden oluşan ahşap yapı ile kâgir türbeden ibâretti. Bahçesi havuzluydu. Türbe kapısının üzerindeki kitâbede yazılı dörtlük, Üsküdar Selimiye Nakşî Dergâhı Şeyhi Mehmed Said Efendi’ye (vef. 1895) aittir : Tekkenin müştemilatında bulunan çeşme, Eski Dibek Sokağı´nda ve Şeyh Hâmil Efendi Tekkesi´nin türbe duvarına yaslanmış olarak durmaktadır. Kitabesine göre 1872 yılında yapılmıştır. Çeşmenin sağındaki yan ayna taşında: ”Bismillahirrahmanirrahim”; solunda ise: “Ve cealnâ minel mâi külle şey´in hay” (biz bütün canlıları sudan yarattık) yazılıdır. Bu çeşme Berber Ömer Efendi tarafından 1945 yılında yeniden ihya edilmiştir. 1986 yılında yapılan araştırmada ayna ve tekne mermerleri kırık, musluğu koparılmış ve suyu akmaz durumda idi. 12/01/2005 tarihinde yapılan kontrolde çeşmenin yenilendiği suyunun akmadığı görülmüştür