Ömer Seyfettin SokakYıldırım Sokağı’nı Doktor Eyüpoğlu Sokağı’na bağlayan sokak, Dadaş, Turgut Reis ve Piri Reis sokakları ile kesişmektedir. Birlik Camii bu sokak üzerinde Dadaş Sokak ile Turgut Reis Sokağı’nın Ömer Seyfettin Sokağı ile kesiştiği yerde ve ikisinin ortasındadır


Ömer Seyfettin Sokak

Ömer Seyfettin Sokak

Yıldırım Sokağı’nı Doktor Eyüpoğlu Sokağı’na bağlayan sokak, Dadaş, Turgut Reis ve Piri Reis sokakları ile kesişmektedir. Birlik Camii bu sokak üzerinde Dadaş Sokak ile Turgut Reis Sokağı’nın Ömer Seyfettin Sokağı ile kesiştiği yerde ve ikisinin ortasındadır. Sokak adını ünlü edebiyatçımız Ömer Seyfettin’den (1884–1920) almıştır. Gönen’de doğan yazar, öğrenimine burada başladı. Ayancık ve İstanbul Mekteb-i Osmanî’si, Eyüp Baytar Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra, Kuleli Askeri İdadîsi’ne ve Edirne Askeri İdadisi’ne devam etti. İstanbul Mekteb-i Hayriye’den piyade mülazım-ı sanisi rütbesiyle mezun oldu. İzmir’de teğmen, Rumeli’de de üsteğmen olarak görev yaptı. Askerliği bıraktıktan sonra Selanik’e geldi ve Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Balkan Savaşı başlayınca, subay olarak orduya döndü ve bir yıl Yunanlıların elinde esir kaldı. Esir kaldığı dönemde de yazılarına devam etti. İstanbul’a dönünce ordudan ayrılarak Kabataş Lisesi’nde edebiyat öğretmenliğine başladı. 1920’de vefat eden yazarın eserleri halen daha okunmakta ve Türk edbiyatı klâsikleri arasında yer almaktadır