Enveriye SokakAbdullah Ağa Caddesi’ni O–1 karayoluna bağlayan sokaktır. Caddenin devamında ve yan yana birbirine paralel uzanan sokak topluluğudur. Sokak adını Birinci Dünya Savaşında Osmanlı askerleri için Enver Paşa’nın tasarımını yaptığı ve Enveriye adı verilen serpuşlardan almaktadır.


Enveriye Sokak

Enveriye Sokak

Abdullah Ağa Caddesi’ni O–1 karayoluna bağlayan sokaktır. Caddenin devamında ve yan yana birbirine paralel uzanan sokak topluluğudur. Sokak adını Birinci Dünya Savaşında Osmanlı askerleri için Enver Paşa’nın tasarımını yaptığı ve Enveriye adı verilen serpuşlardan almaktadır. Osmanlı devrinde çok çeşitli başlıklar kullanılırdı. En yaygın olanları “kavuk” ve “külah”tı. Saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43’e çıkmıştı. 1828’de çıkartılan bir kıyafet nizamnamesiyle de fes resmî başlık oldu. Zamanla moda haline geldi. O kadar ki, bir dönem kadınlar bile kullandı. Birinci Dünya Savaşı’nda Başkomutan Vekili Enver Paşa orduya bir tür siperli başlık giydirmişti. Bu başlığa halk arasında “Enveriye” adı verildi. 1925’te Atatürk’ün “Şapka Kanunu” nu çıkarması ile şapkadan başka başlık giyilmesi yasak edildi. Burhaniye Camii, diğer adıyla II. Abdülhamid Camii; Ağa Sokak ile Enveriye Sokağı’nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindedir. Burası küçük bir çarşıdır. Camiin karşısındaki Karış Sokağı’nın sonunda ve sırt üzerinde Darü’s-saade Ağası Halid Ağa’nın köşkü vardı ve bu sokağın ismi de Halid Ağa Sokağı idi. Ağa’nın Kadıköy’de 1209 (1794) tarihli bir çeşmesi vardır. Burhaniye Köyü, 1293 (1876) Osmanlı- Rus şavaşı muhacirlerinin buraya yerleştirilmesi ile kurulmuştur. Göçmenlerin hepsi Bulgaristan’dan gelmiş son derece fakir kimselerdi. Bundan dolayı köyün ilk ismi, Muhacir Köyü oldu. Üsküdar’da diğer bir Muhacir Köyü de şimdiki Ümraniye idi. Sultan II. Abdülhamid, köye bu camii yaptırmış ve en sevgili oğlu olan Burhaneddin Efendi’nin adını vermiştir. Bundan sonra köy, Burhaniye ismini almıştır. Camiin yapımı sırasında Burhaneddin Efendi 16-17 yaşlarında bulunuyordu. Annesi Mezidi Kadın olup 11 Rebiülevvel 1303 (19 Aralık 1885)’te doğmuştur. Çok güzel piyano çalan ve resim yapan Şehzade, 15 Haziran 1949’da New york’ta öldü. Kabri, Şam’daki Sultan Selim Camii hazîresindedir.