Kavak veya Gümrük iskelesiKavak veya Gümrük iskelesiKavak veya Gümrük iskelesi

: Bu iskele dahasonraları da bir muddet kum iskelesi olarak kullanılmakta idi. Deniz yolu ile gelen mallar
burada depolanır ve gumruğu alınırdı.

Eskiden gumruk, kavak ismiyle dile getirilirdi. Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yapılmış gumruk binası ndan kalan bir duvar bakiyesi hala mevcut olup şemsi Paşa Caddesi ile Kavaklı iskele Sokağı’ nın birleştiği yerdedir. Kahve olarak kullanılmaktadr. Yanındaki sokak onun isminitaşımaktadır.