Durbalı SokakDurbalı Sokak Selamiali Mahallesine bağlı bir sokaktır.Durbalı Sokak,Zenciler Yeni Yol Sokak ile paraleldir.Hatmi Sokakla kesişir.