YARIMCA DEDE TEKKESİ
YARIMCA DEDE TEKKESİ (ÖKÜZ LİMANI TEKKESİ)

Tekke, Paşalimanı (Eski Öküz Limanı) semtinde ve 1766 yılında yaptırılan Abdurrahman Ağa Camii'nin sol tarafındaki sed üzerinde bulunuyordu. Ahşap olan tekke binasının önünde hazîre ve onun önünde ise 1228 (1813) tarihli Hayrullah Efendi'nin bir namazgâh çeşmesi vardı. Zamanla bu çeşme pek harap olduğundan, 1874 tarihinde Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından şimdiki şekliyle yeniden yapılmıştır.

Tekkenin yanında ahşap meşrutası vardı. Tekke, Abdurrahman Ağa Camii'nden yaklaşık olarak 170 sene evvel yapılmıştır.