BAĞLARBAŞI ERMENİ, RUM VE YAHUDİ MEZARLIĞIBAĞLARBAŞI ERMENİ, RUM VE YAHUDİ MEZARLIĞI


BAĞLARBAŞI ERMENİ, RUM VE YAHUDİ MEZARLIĞI

Bağlarbaşında 4 hristiyan ve musevi kabristanı vardır.1884 ile 1887 yılları arasında kapıları yapılan mezarlıklar eski olup, en büyüğü ve en bekımlısı köşedeki bir numaralı Adam isminde bir Ermeni tacirine ait olan mezardır. Bitişiğindeki Rum Kabristanı'nın kapısının üzerindeki mermerde bir kafası ile bacak kemikleri kartmaları görülür.altında da 1880 rakamı vardır

Bakımlı ve temizdir. Yahudilerin Mezarlığı genişletilmiştir. İslam Enstitüsü buraya ölü gömülmesini men ettirmiştir. Kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla mezarlık 1884 yılında yapılmıştır. İkinci Ermeni Mezarlığının adı Surb Karabed'tir.Kitabesinden buranın 1888 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Papazların büyüklerinden Surb Asador'un mezarıda buradadır.